Militärobservatör (OF-2/3) - UNTSO, Mellanöstern - 2023

Om tjänsten

Insatsen, UNTSO - United Nations Truce Supervision Organization, etablerades 1948 och har en geografisk omfattning som sträcker sig över Israel, Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten. UNTSO är FN:s äldsta insats. Den operativa styrkan består idag av cirka 150 militärobservatörer. UNTSO:s uppgift idag är att övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien. För närvarande tjänstgör sex svenska officerare i insatsen som militärobservatörer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Patrullera dag/natt för inhämtning av information
• Observera, övervaka samt kontrollera ingångna avtal
• Genomföra utredningar
• Tillhandahålla rapporter, både muntligt och skriftligt
• Förhandla och medla i svåra situationer, vid behov av tolk.
• Genomföra andra uppgifter på order av FC/CMO
• Beredd att leva och bo under svåra omständigheter, både fysiskt och psykiskt

Kvalifikationer
• Yrkes- eller reservofficersexamen (Nivå OF-2/OF-3)
• Minst 5 års anställning vid Försvarsmakten
• Ålderskrav 25-54 år (sökande får inte fylla 55 år under insatstiden, krav från FN)
• Godkänd fysisk och psykisk status
• Tidigare erfarenhet från internationell militär insats
• Språkkunnig i engelska (tal, skrift och läsning), eller enligt FN:s missionsspecifika önskemål
• Goda IT-kunskaper
• Körkort B

Meriterande
• Språkkunnig i det språk som talas lokalt (arabiska)
• Körkort C alt. Förarbevis på tyngre militärt fordon

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
• Tjänstgöring i UNTSO påbörjas med olika rotationsdatum med preliminär start oktober 2022 följt av februari, maj, juli och oktober 2023
• Tjänstgöringen pågår i 12 månader
• Lön och förmåner enligt kollektivavtal

Rekryteringsprocess
• Rekryteringsprocessen pågår under vintern/våren-22
• Telefonintervju genomförs preliminärt januari-22
• Fysiska tester (löpning 2 km samt multitest) genomförs i egen försorg, resultat skall kunna uppvisas senast v206
• Anställningsundersökning på Försvarshälsa genomförs i egen försorg
• Tester vid Plikt och Prövningsverket genomförs preliminärt i perioden v209-212
• Slutligt besked lämnas preliminärt v217

Kandidater kommer löpande underrättas om fortsatt deltagande i rekryteringsprocessen.

Utbildning inför insats - tid i anspråk
• Två veckor enskild insatsutbildning (Genomförs v.208-209, 220-221, 234-235, 245-246)
• En vecka SERE utbildning (Genomförs v210, v222, v236, v247)
• UNMOC (Tre veckor FN utb. I Finland)
• Eventuell utbildning tyngre militärt fordon
• Övriga förberedelser såsom läkarbesök, säkerhetsprövning m.m.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Per Hansson eller Michael Marmerholt, Deskoff Enskilda desken, 08-788 75 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Anna Maria Ringbom eller Maria Johnn, HR-generalist Enskilda Insatser, 08-788 75 00

Fackliga företrädare:
OFR/O – Tomas Lahti
OFR/S – Clarence Arnstedt
Saco S – Jan Johansson
SEKO – Christian Hedberg
Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00.

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-05. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 december 2021
  • Plats: Mellanöstern, UNTSO, Mellanöstern
  • Förband: Arméstaben
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-12-12

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan