Stabsofficer - Deputy Chief of Current Operations (OF-3) - MINUSMA GAO - Mali 2023

Om tjänsten

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”.

Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige har i dagsläget ett styrkebidrag på plats i Gao, Sektor Öst. Sverige bemannar utöver styrkebidraget ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Gao.

För att öka MINUSMAs flexibilitet och operativa förmåga kommer MINUSMA etablera en Mobile Task Force (MTF) bestående av tillfälligt sammansatta förband från olika länder. MTF, som är under uppbyggnad, kan liknas vid en brigadstridsgrupp bestående av för en specifik operation ihopsatta förband. MTF ska ledas av en framskjuten och rörlig ledningsplats, Force Forward Command Post (FCP).

FCP:n kommer att utgöra en del av MINUSMA Force Head Quarters (FHQ)och kommer att utgångsgrupperas i Gao/Sektor Öst. FCP skall kunna leda en eller flera MTF i en operation från Gao eller från en tillfälligt framgrupperad ledningsplats i terrängen. Operationerna ska kunna ske separat eller i samverkan med ordinarie sektoroperationer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Serves as FCP CUOPS Chief in his/her absence, as required and assists the FCP CUOPS Chied in his/her activities.
• Focal point for current operations feedback loop from Sector TOC chiefs to FCP Staff.
• Provide Oversight for all actions of BC over the course of their 24-hour shifts
• CUOPS lead for OPT:s to develop CONOPS for short-fused requirements within 24-36 hour window of execution.
• Supervise and draft briefings and reports ordered by leadership.
• Train and mentor the U3 CONOPS Planner and the Battlewatch Captains.
• Coordinate/prepare the Enhanced Watch Team list on a weekly basis.
• Ensure that operational crisis and emergency procedures are randomly tested and updated.
• Ensure that U3 CUOPS administrative/logistical requirements are met
• Perform all other tasks and duties as is required for oversight and execution of current operations.

Kvalifikationer
• Yrkes- eller reservofficersexamen (Nivå OF-3)
• Minst 5 års anställning vid Försvarsmakten
• Ålderskrav 25-54 år (sökande får inte fylla 55 år under insatstiden, krav från FN)
• Godkänd fysisk och psykisk status
• Språkkunnig i engelska (tal, skrift och läsning), eller enligt FN:s missionsspecifika önskemål
• Goda IT-kunskaper
• Körkort B

Meriterande
• Tidigare erfarenhet av internationell insats
• Tidigare erfarenhet från internationell stabstjänst
• Tidigare erfarenhet inom ledning av bataljon/bataljonsstridsgrupp

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
• Tjänstgöring i MINUSMA påbörjas preliminärt januari 2023.
• Tjänstgöringsperiod: 6-12 månader - företrädesvis kommer rekrytering ske mot en 12 månaders tjänstgöring.
• Lön och förmåner enligt kollektivavtal

Rekryteringsprocess
• Rekryteringsprocessen pågår under vintern/våren 2022
• Telefonintervju genomförs preliminärt januari 2022
• Fysiska tester (löpning 2 km samt multitest) genomförs i egen försorg och resultat skall kunna uppvisas senast v206
• Anställningsundersökning på Försvarshälsa genomförs i egen försorg
• Tester vid Plikt och prövningsverket genomförs preliminärt i perioden v209-v212
• Slutligt besked lämnas preliminärt v217

Kandidater kommer löpande underrättas om fortsatt deltagande i rekryteringsprocessen.

Utbildning inför insats - tid i anspråk
• Två veckor enskild insatsutbildning (Genomförs v.208-209, 220-221, 234-235, 245-246)
• En vecka SERE utbildning (Genomförs v210, v222, v236, v247)
• Ev. UNMOC (Tre veckor FN utb. I Finland)
• Övriga förberedelser såsom läkarbesök, säkerhetsprövning m.m.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Per Hansson eller Michael Marmerholt, Deskoff Enskilda desken, 08-788 75 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Maria Johnn eller Anna Maria Ringbom, HR-generalist Enskilda Insatser, 08-788 75 00

Fackliga företrädare
OFR/O – Tomas Lahti
OFR/S – Clarence Arnstedt
Saco S – Jan Johansson
SEKO – Christian Hedberg

Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00.

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-05. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 29 oktober 2021
  • Plats: Gao, Mali
  • Förband: Arméstaben
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-12-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan