Stabsofficer - SO Future OPS (OF-2/3) - MINUSMA GAO - Mali 2023

Om tjänsten

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”.

Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige har i dagsläget ett styrkebidrag på plats i Gao, Sektor Öst. Sverige bemannar utöver styrkebidraget ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Gao.

För att öka MINUSMAs flexibilitet och operativa förmåga kommer MINUSMA etablera en Mobile Task Force (MTF) bestående av tillfälligt sammansatta förband från olika länder. MTF, som är under uppbyggnad, kan liknas vid en brigadstridsgrupp bestående av för en specifik operation ihopsatta förband. MTF ska ledas av en framskjuten och rörlig ledningsplats, Force Forward Command Post (FCP).

FCP:n kommer att utgöra en del av MINUSMA Force Head Quarters (FHQ) och kommer att utgångsgrupperas i Gao/Sektor Öst. FCP skall kunna leda en eller flera MTF i en operation från Gao eller från en tillfälligt framgrupperad ledningsplats i terrängen. Operationerna ska kunna ske separat eller i samverkan med ordinarie sektoroperationer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Report directly to the FCP Chief or Deputy of Current Operations
• Maintains a 24-hour situational awarness of all military operations in hte MTF AOR.
• First point of contact for the Sectors and other Force elements regarding ongoing military operations for MTF units.
• Responds to requests for information from senior leaders.
• Prepare requisite update briefs and reports in accordance with the FCP SOP
• Provides, withour delay, to the attention of the FCP Chief of CUOPS and FHQ and FCP JOCs all FLASH/incident reports.
• Logs av events/incidents in a storyboard, as they occur/are reported, provides recommendations to the FCP Chief ofCUOPS actions to be taken.
• In time of crisis coordinate all activities and disseminates all related information.
• Maintains constant liaison with sector TOCs regarding all operational matters.
• Tracks, files and updates all operational activity data (escorts, patrols, check points etc) reported from sectors and midifies relevant briefs and databases (Google Earth map, abbreviation lists, task order lists etc)
• Saves all products electronically, in relevant folders.
• Analyzes incoming and outgoing emails and distribute them accordingly. Saves, logs and forwards to the concerned, all pertinent incoming email. Bring, without delay, to the attention of the command group and other related persons information according to the gravity of its contents.

Kvalifikationer
• Yrkes- eller reservofficersexamen (Nivå OF-2/3)
• Minst 5 års anställning vid Försvarsmakten
• Ålderskrav 25-55 år (sökande får ej fylla 55 under insatstiden)
• Godkänd fysisk och psykisk status
• Språkkunnig i engelska (tal, skrift och läsning), eller enligt FN:s missionsspecifika önskemål
• Goda kunskaper i Office-paketet (Outlook, word, Excel och PowerPoint)
• Körkort B

Meriterande
• Tidigare erfarenhet av internationell insats
• Tidigare erfarenhet från internationell stabstjänst
• Tidigare erfarenhet inom ledning av bataljon/bataljonsstridsgrupp

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
• Tjänstgöring i MINUSMA påbörjas med preliminär start februari/mars 2023.
• Tjänstgöringen pågår i 6-12 månader - företrädesvis kommer rekrytering ske mot en 12 månaders tjänstgöring.
• Lön och förmåner enligt kollektivavtal

Rekryteringsprocess
• Rekryteringsprocessen pågår under vintern/våren-22
• Telefonintervju genomförs preliminärt januari-22
• Fysiska tester (löpning 2 km samt multitest) genomförs i egen försorg, resultat skall kunna uppvisas senast v206
• Anställningsundersökning på Försvarshälsa genomförs i egen försorg
• Tester vid Plikt och Prövningsverket genomförs preliminärt i perioden v209-212
• Slutligt besked lämnas preliminärt v217

Kandidater kommer löpande underrättas om fortsatt deltagande i rekryteringsprocessen.

Utbildning inför insats - tid i anspråk
• Två veckor enskild insatsutbildning (Genomförs v.208-209, 220-221, 234-235, 245-246)
• En vecka SERE utbildning (Genomförs v210, v222, v236, v247)
• Övriga förberedelser såsom läkarbesök, säkerhetsprövning m.m.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Per Hansson eller Michael Marmerholt, Deskoff Enskilda desken, 08-788 75 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Maria Johnn eller Anna Maria Ringbom, HR-generalist Enskilda Insatser, 08-788 75 00

Fackliga företrädare
OFR/O – Tomas Lahti
OFR/S – Clarence Arnstedt
Saco S – Jan Johansson
SEKO – Christian Hedberg

Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00.

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-05. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 29 oktober 2021
  • Plats: Gao, Mali
  • Förband: Arméstaben
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-12-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan