Anestesiologer till internationell insats

Om tjänsten

Till vakans på insats Mali 15 och Mali 16 söker vi nu anestesiologer som vill vara med och utgöra en sjukvårdsberedskap för våra soldater i Mali. Du kommer att få militär och medicinsk utbildning för att kunna hantera de utmaningar som ställs under insatsen. Du får en möjlighet att utvecklas som person, och få erfarenheter och upplevelser som är svårslagna hemma. Du kommer att arbeta som en del i framskjuten förmåga tillsammans med två kirurger/ortopeder, en operationssjuksköterska och en anestesisjuksköterska.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet skiljer sig troligen på många sätt från din ordinarie kliniska vardag. Du kommer att tillsammans med ditt team åka med patruller ut i insatsområdet, för att ha en beredskap om något skulle hända. Som läkare kommer du även att arbeta med daglig sjukvård (primärvård). Miljöfaktorerna tillsammans med det kliniska arbetet kan vara en utmaning. Arbetsuppgifterna består även av en hel del materieltjänst i syfte att skapa förutsättningar för ett kvalificerat omhändertagande.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Genomföra resuscitering enligt DATC
 • Utför sedvanliga uppgifter inom anestesiologens yrkesområde
 • Stödja vid upprättande och vård av enhet
 • Jourtjänstgöring
 • Kunna delta vid arbete på skadeplats
 • Vara beredd att medfölja vid medicinsk evakuering (MEDEVAC, militär ambulans)
 • Vid behov delta vid verksamhet på lokalt sjukhus, nationellt och internationellt
 • Delta i och genomföra utbildning

Kvalifikationer

 • Legitimerad läkare med minst 3 år in på specialisttjänstgöring inom anestesi och intensivvård. Kunskaperna skall vara aktuella.
 • Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU/GU), eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU/GSU INT)
 • Utbildning i basalt traumaomhändertagande t ex ATLS
 • Genomförd A-HLR-utbildning
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
 • Fullt frisk och uppfyller kraven i FMFysS (styrketest/multitest och beep-test)
 • B-körkort

Meriterande

 • Specialistexamen inom anestesi och intensivvård
 • Tidigare verksam på en Lätt Kirurgisk Grupp (LKG)
 • Genomförd kurs DSTC eller likvärdiga kurser
 • Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra
 • Erfarenhet av traumaomhändertagande
 • Erfarenhet av prehospitalt- och/eller katastrofarbete


Personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Du bör också vara van vid att hantera längre perioder av beredskap, och kunna hjälpa till att aktivera din grupp genom olika egna utbildningar och övningar. Du måste gilla att vara ute i fältlika förhållanden. Om du är en problemlösare med god analytisk förmåga är det en fördel. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt.

Övrigt
Tjänstgöringsperioden för Mali 15 planeras till tjänstgöring i Mali v12-v24 2022. Egenrotationsutbildning för Mali 15 sker antingen v49-v50 2021, v03-v04 2022 eller v10-v11 2022.
Tjänstgöringsperioden för Mali 16 planeras till tjänstgöring i Mali v20-v34 2022. Insatsutbildning för Mali 16 sker v02-v15 2022. Om du tidigare har genomfört insats inom Försvarsmaktens regi kan insatsutbildningen eventuellt anpassas utifrån dina personliga kunskaper och färdigheter, isf kan egenrotationsutbildning ev ske v03-v04 2022, v10-v11 2022 eller v16-v17 2022.
Ev kan tjänstgöring under Mali 17 bli aktuell istället (v08-v20 2023).
OBS! Alla tider är preliminära!

Arbetet sker utifrån de lagar och förordningar som reglerar verksamheten, och har Försvarsmaktens värdegrund som bas. Du anställs enligt Lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. 

Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande såväl psykiskt som fysiskt. Arbetet innebär stor variation i både uppgifter och miljö. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid.

Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev med löneanspråk.

Lön och semester
När du blir anställd kommer vi överens om din I-lön, som sätts individuellt. Till det kommer tillägg som t.ex. OB och övertidstillägg under din utbildning i Sverige. När du arbetar internationellt utgår utlandslönen från I-lönen som multipliceras med 1,3 + 8000 kr. Till det kommer utlandstillägg (3000 kr/mån) och insatstillägg (11600 kr/mån). Har du barn som inte fyllt 18 år tillkommer ytterligare 4000 kr per månad. Semester och annan ledighet, så kallad leave, tas antingen ut efter hemkomst eller genom ekonomisk ersättning.

Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning med kontinuerlig tjänstgöring
Arbetsort: Främst Gao, Mali
Tillträde: Enligt ovan
Lön: Individuell lönesättning

Urval och intervjuer
Blir du kallad till intervju och tester behöver du vara på plats under en hel dag på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Under denna dag genomför vi anställningsintervju, fystester, säkerhetsintervju och en medicinsk undersökning.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Kontakta Ann-Kristin Halldén Thulander på Traumakompaniet, Försvarsmedicincentrum, 072-388 08 62.

Fackliga representanter 
SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-f7@mil.se

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-12-12. Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev med löneanspråk.

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige deltar i FN-insatsen i Mali med drygt 250 soldater och utgår från Camp Estelle i Gao. Förbandets verkar över stora avstånd. Styrkan skall bland annat verka för stabilisering av större tätbefolkade områden, skydd av civila och FN-personal samt stöd för att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd. I styrkan ingår både fasta och rörliga kvalificerade sjukvårdsenheter.

_________________________________

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM (rekryteringsverktyget som används utöver ReachMee)

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en viss person. Exempel på sådan information är namn, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter får bara behandlas om det sker i enlighet med de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan t.ex. vara att samla in, registrera, lagra, dela med sig av eller skriva ut informationen.

Till skillnad från många andra myndigheter omfattas Försvarsmakten inte av EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), ofta benämnd GDPR, som började gälla den 25 maj 2018. Försvarsmakten tillämpar därför inte dataskyddsförordningen i sin verksamhet. Genom en övergångsbestämmelse i dataskyddslagen (2018:218), den svenska lag som kompletterar dataskyddsförordningen, kan Försvarsmakten under en övergångsperiod fortsätta använda personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. I framtiden är avsikten att en ny lag ska ersätta personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftslagens bestämmelser har till syfte att skydda dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med de krav som uppställs skapas möjlighet för Försvarsmakten att använda dina uppgifter på ett säkert och ändamålsenligt sätt i myndighetens verksamhet. En viktig del i personuppgiftslagens skydd är att om Försvarsmakten behandlar uppgifter ska du som registrerad, dvs. den som personuppgiften avser, informeras om detta. Genom information om behandlingen ges du i din tur möjlighet att utöva de rättigheter som medföljer.

Du informeras härmed om att Försvarsmakten behandlar personuppgifter i LIME CRM.

I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Vilka personuppgifter finns i LIME CRM?
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM. 

Vi behandlar följande personuppgifter:

Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester:
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun.

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information – ett så kallat registerutdrag – kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen till Försvarsmakten enligt adress nedan. Eftersom begäran ska vara undertecknad av dig måste du skicka den i pappersform. 

Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Försvarsmaktens möjligheter att radera uppgifter i allmänna handlingar är dock begränsade eftersom Försvarsmakten såsom myndighet är skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen (1990:782).

Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615
_________________________________

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 november 2021
 • Plats: Gao, Mali
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-12-12

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan