Infrahandläggare vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av enheten

Tjänsten är placerad vid förbandets logistiksektion som stödjer förbandet i både daglig verksamhet samt under insats. Handläggaren ingår i en enhet som leds av en militär chef. I enheten ingår ett flertal logistiker ur olika personalkategorier och med olika ansvarsområden.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgiften omfattar planering och uppföljning av förbandets infrastrukturprocesser och stöd av den dagliga verksamheten vid övningar och produktionsrelaterad verksamhet. Uppgifterna kan bestå av, men är ej begränsade till;

- Vara förbandets representant i infra-relaterade frågor inom Kalrsborg Garnison, samverkan med LpLE V, K3, FortV, SFV och FMV

- Handlägga förbandets framtagande av behovsanmälan och behovsanalys för förbandets behov av infrastruktur

- Genomföra och följa upp tilläggstjänster och felanmälningar

 

Arbetsuppgifterna kan ibland vara mycket skiftande, en flexibel inställning att lösa arbetsuppgifter som även ligger utanför de ordinarie samt en god samarbetsförmåga värderas högt.

Tjänstgöring på annan ort, systemstödsresor vid insats och utlandstjänstgöring kan förekomma.

 

Kvalifikationer

- Dokumenterad eller god erfarenhet inom planering av fastighetsunderhåll på kort och lång sikt eller framtagande av lösningar för IT/säkerhetsinfrastruktur

- Goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift , såväl svenska och engelska.

- Körkort *B*

 

Meriterande 

- Tidigare erfarenhet från FM infrastrukturprocess

- Genomförd internatonell insats inom INFRA/Fortifikation

- Kunskap och formell behörighet inom IFTEX/BVKF

- Dokumenterad eller god erfarenhet av nyttjande av Microsoft Office

- Dokumenterad eller god erfarenhet av presentationsteknik

- Genomförd militär grundutbildning

- Erfarenheter och kunskap inom systematiskt brandskyddsarbete

 

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, inititaivförmåga, flexibilitet, stresstålighet, noggrannhet samt förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Frågor om befattningen kan besvaras av sog@mil.se (att - Pers: Infrahandläggare)

För placering i denna befattning krävs svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll och en godkänd hälsokontroll.

 

Ansökan

Med ansökan ska foto, CV och personligt brev bifogas. Andra intyg/bevis som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

 

Sista ansökningsdag

2021-12-19

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Särskilda operationsgruppen är en strategisk resurs som leds av chefen för specialförbandsledningen. All personal är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för uppgifter som de konventionella förbanden inte kan lösa. Särskilda operationsgruppen kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras. Förbandets primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 10 november 2021
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-12-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan