Sonaroperatör till 44.röjdykardivisionen

Om tjänsten

Om tjänsten

44:e Röjdykardivisionen är ett marinförband tillhörande Fjärde sjöstridsflottiljen och är
grupperat i Skredsvik, utanför Uddevalla.
Röjdykardivisionen arbetar med att lokalisera och röja sjöminor och exploderad ammunition i
svenska och internationella vatten.
Röjdykardivisionen deltar regelbundet i internationella insatser där de röjer oexploderad
ammunition och hemmagjorda bomber.
Röjdykardivisionens ASU (Area Search Unit)-grupp söker sonaroperatörer.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

ASU gruppens huvudsakliga uppgift är att lokalisera föremål under vattnet med hjälp av
tekniska system såsom släpsonarer och ROV( RemoteOperatedVehicle). ASU gruppen utgör
även en resurs inom ubåtsjakt.


Som sonaroperatör ingår du i ASU gruppen och har hela landet som arbetsområde. Gruppen
förflyttar sig både på land och till sjöss samt opererar också från marinens fartyg vid insatser
till havs och vid skarpa minröjningsoperationer i Östersjön.


Verksamheten är mycket varierande och behov av gruppens insatser kommer ofta med kort
framförhållning, varpå flexibilitet är en nödvändig egenskap för tjänsten.


Vid vissa uppdrag ger gruppen sitt stöd till det civila samhället genom samarbete med polisen
eller andra myndigheter.
Utbildning på ASU gruppens system erhålls vid förbandet. Utbildningen innehåller:

 • Grundläggande sonarutbildning
 • Tillämpad användning av sonarsystem och undervattensfarkoster
 • Klargöring och återställning av system.
 • Analys av inhämtad data.
 • Framföra gruppens fordon och båtar.


Personliga egenskaper

Som sonaroperatör arbetar du i ett mindre arbetslag som har en hög insatsfrekvens. Det är
därför viktigt att du som person är social och har en positiv inställning även i pressade
situationer.
Du skall vara driven och vilja utvecklas som sonaroperatör, men även vara en viktig del av
gruppens utveckling. Du måste vara säkerhetsmedvetenhet och ansvarstagande. Vi sätter stor
vikt vid din personliga lämplighet.

Kvalifikations krav

 • Godkänd GMU, GU eller värnplikt
 • Körkort klass B
 • Fysisk prestationsförmåga enligt FM baskrav för sjögående personal
 • Godkänd läkarundersökning för sjögående personal
 • Accepterar internationell tjänstgöring
 • Säkerhetsgodkänd


Meriterande

 • Körkortklass BE,C och CE
 • Fartygsbefäl klass VIII eller militärt N8
 • God datorvana i Windowsmiljö
 • GIS


Upplysningar om tjänsten:


Rasmus Andersson 0723-95 83 25

Övriga frågor kopplat till rekryteringen: Filippa Alenius 0766 35 85 84


Fackliga företrädare:


OFR/O: Mikael Pihl, tfn 070-876 49 57,
OFR/S: Björn Engren, tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag är 2022-01-31, ansökningshandlingar återsänds ej.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljens ledningsstab, sju fartyg och röjdykardivision på västkusten utbildar och tränar sjömän och officerare för beredskap att genomföra insatser, både nationellt och internationellt. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot yt-, luft- och undervattensmål, samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.
Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar också löpande med personal till internationella insatser, bland annat i Afghanistan – långt från kust och hav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 november 2021
 • Plats: Uddevalla, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Fjärde sjöstridsflottiljen – 4.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan