Inspektör Elsäkerhet

Om tjänsten

Säkerhetsinspektionen/Marksäkerhetsinspektionen (MARKI) söker Inspektör Elsäkerhet

Arbetet på Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion (SÄKINSP) är spännande och har en stor bredd. Försvarsmakten (FM) är just nu i ett expansivt skede vilket är en intressant utmaning och innebär även möjlighet att utveckla och påverka verksamheten framåt.


Om Säkerhetsinspektionen

SÄKINSP arbetar direkt under myndighetsledningen och består av avdelningarna Marksäkerhetsinspektionen (MARKI) och Sjösäkerhetsinspektionen. MARKI genomför bland annat inspektion, viss tillsyn och svarar för underlag till författningar samt lämnar stöd inom Försvarsmaktens verksamhetssäkerhetsområde.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Inom marksäkerhetsområdet genomföra och följa upp elsäkerheten vid inspektioner av FM förband, skolor och centra.
 • Ta fram och vidmakthålla regelverk som ligger inom SÄKINSP uppdrag inom elsäkerhet.
 • Ta fram elsäkerhetsutlåtande för remissvarsbeslut, exempelvis för statens offentliga utredningar, lagrådsremisser och föreskriftsremisser.
 • Ta fram elsäkerhetsutlåtande avseende systemsäkerhetsdeklarationer på materiel och system som överlämnas av Försvarets materielverk till FM.
 • Leda och/eller medverka i utredningar och arbetsgrupper inom elsäkerhetsområdet.
 • Tillsammans med FM Elsäkerhetschef, medverka till att utveckla elsäkerhetsområdet inom Försvarsmakten och stödja avseende framtagningen av FM interna regelverk som ligger inom verksamhetsutövarens uppdrag.
 • Lämna stöd till FM produktionsorganisation exempelvis vid genomförande av elsäkerhetshandläggarutbildning och vid Försvarsmaktens årliga elsäkerhetsmöte.

 

Kvalifikationer
 

 • El-tekniskutbildning, högskoleingenjör elkraft eller motsvarande kunskaper som MARKI bedömer likvärdiga.
 • Dokumenterade erfarenheter från att arbeta med elsäkerhet- och arbetsmiljölagstiftning och dess tillämpning inom elsäkerhetsverksamhet.
 • Dokumenterade erfarenheter från kontroll och uppföljning av elsäkerhetsverksamhet, såsom tillsyn, inspektion, revision eller internkontroll.
 • God förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Körkortsbehörighet B.

 

Meriterande

 • Goda kunskaper i och erfarenhet från FM organisation, verksamhetsledningssystem samt arbetsmiljö- och elsäkerhetsarbete.
 • En tidigare bakgrund som teknisk officer inom FM.
 • Goda kunskaper avseende europeisk- och nationell produktlagstiftning.
 • Utbildning i haveri- och olycksfallsundersökning/ erfarenheter från undersökning av olycksfall och tillbud.
 • Goda kunskaper i och erfarenheter från riskhanteringsarbete.
 • Utbildning i revisionsarbete (ISO 9000) eller annan kontrollverksamhet.
 • Auktoriserad elinstallatör AL.

 

Personliga egenskaper


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där både förmågan att arbeta självständigt och att ha lätt för att samarbeta och bidra till gruppens utveckling bedöms som viktiga liksom god integritet.

Du ska ha förmåga att göra objektiva bedömningar och du har ett gott omdöme. Du bör kunna arbeta strukturerat och ha god förmåga att samtidigt hantera flera projekt och ärenden. God stresstålighet underlättar arbetet under vissa perioder.

 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt


Befattning Inspektör Elsäkerhet, civil.

Anställning; Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Arbetsort; Stockholm

Då befattningen är säkerhetsklassad, kommer säkerhetsprövning att genomföras.

Ca 15 inspektionsresor om 2-4 dagar/år.

Inspektionsresor till utlandsmissioner förekommer.

Som civilanställd kommer du att genomgå kombattant utbildning.

Som ny inspektör kommer man att genomgå ett flertal av organisationens utbildningar, exempelvis Försvarsmaktens elsäkerhetshandläggarutbildning och utbildning avseende Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö (FMEAF).För upplysningar om befattningen kontakta:

Chefen för Marksäkerhetsinspektionen övlt Jörgen Forsberg, chefen för Inspektionssektionen övlt Lars-Gunnar Falk eller nuvarande Inspektör Elsäkerhet Gary Powell.

Samtliga nås på tfn 08-788 75 00.


Fackliga kontaktpersoner
SACO HKV Camilla Robertsson
Försvarsförbundet, OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
OFR/O HKV Arne Nilsson
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

 

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 november 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2021-12-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan