Handläggare Utbildning till Högkvarteret

Om tjänsten

Skulle du stimuleras av att arbeta med att samordna och utveckla Försvarsmaktens arbete med utbildningsfrågor på myndighetsnivå? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans verkar vi för att sammanhålla och utveckla Försvarsmaktens utbildningar inom ramen för målen för personell tillväxt.

Om Utbildningssektionen vid LEDS PERS
Utbildningssektionens övergripande funktion/uppgift är att utgöra expertis-, handläggnings- och beredningskraft åt Försvarsmaktens Utbildningschef i syfte att skapa förutsättningar för kvalitetssäkrad officersutbildning i Försvarsmakten. Sektionen är ledande inom Försvarsmaktens utbildningsområden, framförallt inom officers- och specialistofficersutbildning och ansvarar för att sammanhålla, samordna och utveckla programbunden officersutbildning, inklusive yrkes- och befälskurser. Detta tar sig uttryck i central reglering och planering, kvalitetssäkring och uppföljning. Sektionen ansvarar för framtagning av behovssättning, riktlinjer och styrdokument inom utbildningsområdet på central nivå. Sektionen hanterar Försvarsmaktens interna utbildningar genom bland annat ägandeskap av reglementen och utbildningsplaner. Inom sektionens ansvar ingår inspektioner och granskningar av skolor samt utveckling av utbildningsprocessens regelverk, publikationer, rutiner och utbildningsrelaterad statistik.

Sektionen ansvarar för produktionsledning av Militärhögskolorna Halmstad och Karlberg i utbildningsfrågor och Försvarsmaktens samverkan med Försvarshögskolan.

Arbetsuppgifter

Befattningen till sin karaktär har en administrativ tyngdpunkt. I befattningen ingår att utveckla och förvalta kursplaner och rutiner inom kursadministration för Försvarsmaktens skolor. Du arbetar nära övriga utbildningshandläggare vid sektionen och bidrar på så sätt till vår gemensamma lagutveckling och framåtanda.

Du kommer ges utrymme att kartlägga behov, ta fram förslag på nya arbetssätt, rutiner och regleringar, nätverk eller andra aktiviteter som stödjer verksamhetsutveckling av Försvarsmaktens utbildningsverksamhet inte bara inom det studieadministrativa området.

I befattningen ingår att stödja sektionschefen i processfrågor inom utbildningsområdet.

Att ge stöd till skolor och förband förekommer, vilket då även kan innebära resor.

Kvalifikationer

 • Aktuell och relevant erfarenhet av hantering av utbildningsdokumentation
 • Hög förmåga att självständigt driva dina frågor
 • God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska
 • Erfarenhet av administrativ tjänst
 • Minimum genomförd och godkänd gymnasial utbildning
 • Körkort B

Meriterande

 • Erfarenhet från arbete inom skol- och utbildningssystem i Försvarsmakten
 • Arbetslivserfarenhet inom myndighetsutövning; exempelvis från civila skolsektorn, andra myndigheter, eller liknande.
 • Erfarenhet av SAP och/eller andra stödsystem för utbildning
 • Erfarenhet av stabsarbete

Personliga egenskaper

Som person tycker du om att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt. Du är kvalitetsmedveten och strukturerad. Du är lösnings- och resultatorienterad. Du kan prioritera och självständigt driva frågor samt kan snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter.

Arbetet kräver att du kan företräda sektionen, såväl gentemot högre chef som gentemot förband. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du är flexibel och kan hantera tempoväxlingar eller ändrade förutsättningar. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och lämplighet i befattningen.

Övrigt
Tillträde 21 februari 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning om du inte redan är anställd i FM. Tjänsten är en civil befattning. Resor ingår i tjänsten.
Befattningen är placerad vid Högkvarteret i Stockholm.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta:
Chefen för utbildningssektionen Anna-Karin Broth på mail; anna-karin.broth@mil.se

Fackliga kontaktpersoner:
OFR/O HKV, Arne Nilsson
OFR/S HKV, Pia Almström
SACO HKV, Camilla Robertsson,
SEKO Försvar HKV, Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 november 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-12-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan