Logistiker vid Sektionen för operativ teknik (SOT)

Om tjänsten

Sektionen för operativ teknik (SOT) är en del av Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Stockholm. Förbandets primära uppgift är att tillföra kvalificerade tekniska förmågor inom ramen för specialoperationer. Förbandet leds av chefen för Specialförbandsledningen (SFL) och omfattar ett brett spektrum av teknikområden men med fokus mot data- och radioteknik.

SOT söker en ny medarbetare som kommer att verka som logistikbefäl men även som kvartermästare på sektionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Logistikern ska stödja förbandet vid insatser, övningar och daglig verksamhet. Uppgifterna kan bestå av förnödenhetsförsörjning, logistikplanering, transportplanering, genomförande av transporter och kommendatur.

Arbetsuppgifterna kan ibland vara mycket skiftande, en flexibel inställning att lösa arbetsuppgifter som även ligger utöver de ordinarie samt en god samarbetsförmåga värderas högt. 

Som logistikbefäl behöver du kunna hantera många uppgifter parallellt och med god framförhållning. Du ska kunna verka i en organisation i ständig förändring där lösningar på utmaningar inte alltid är självklara eller förusägbara.

Kvalitikationer

 • OR 6-7
 • Körkort B-behörighet
 • Tjänstgjort som GSS i logistikbefattning med inriktning logistik
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift

Meriterande kvalifikationer

 • Övriga körkortsbehörigheter, BE C CE (DE)
 • Förarbevis tung personterrängbil
 • Förarbevis truck/hjullastare/teleskoplastare
 • Erfarenhet och utbildning inom BVKF/IFTEX
 • Erfarenhet och utbildning inom transporttjänst och förnödenhetsförsörjning
 • Erfarenhet och utbildning inom transport av farligt gods exemplevis ADR/IATA/HFFG/IMDG
 • Tidigare genomförd utlandstjänstgöring i logistikbefattning

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet, stresstålighet, noggrannhet samt förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Tjänstgöring på annan ort samt utlandstjänstgöring kan förekomma. 

För att erbjudas tjänsten vid SOT krävs att du blir godkänd i en urvalsprocess där vi bland annat bedömer din personliga profil och förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då tjänsten är krävande och uppgifterna behöver hanteras strukturerat och med flexibilitet.

 • Arbetsort Stockholm
 • För tjänstgöring i denna befattning krävs god fysik

Upplysningar om tjänsten

Frågor om tjänsten eller fackliga företrädare skickas till a5093@telia.com, ange Logistiker i ärendemeningen.

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 2022-01-31. Andra intyg/betyg eller motsvarande som styrker erfarenheter och kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökninghandlingar återsänds ej.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 november 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan