Skjutfältshantverkare till Stödenheten

Om tjänsten

Ledningsregementet har två skjutfält och två övningsfält samt tre skjutbanor som utgör del av regementets tränings- och övningsresurser. Alla fälten används för att genomföra olika typer av förbandsträning i fältmiljö och annan grundläggande utbildning. På skjutfälten bedrivs dock framförallt skarpskjutning med handeldvapen, understödsvapen och stridsfordon.

För att sköta fälten och stödja skjutande enheter är det i Stödenheten organiserad en Övnings- & skjutfältsavdelning som består av en avdelningschef, en ställföreträdande avdelningschef, en skjutfältschef och sex skjutfältshantverkare.

Stödenheten har som huvudsaklig uppgift att stödja med egna och tillförda resurser produktionen av krigsförband och övriga enheter. Detta görs främst inom funktionerna övnings-och skjutfält, vakt och bevakning, idrott och friskvård, vapen/strid, teknisk tjänst, sjukvård, företagshälsovård, motortjänst, kommendantur, verksamhets- och trafiksäkerhet, drift av Utvecklingscentrum för ledningssystem.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär underhåll av kvalificerad målmateriel mellan brukstillfällen, att sköta in- och utlämning till kund, visitation av återlämnad materiel och terräng samt stödja kund under användning av kvalificerad målmateriel. Vidare arbetar du med att funktionskontrollera och andvända säkerhetsmateriel; kommunikationsradio, radar, CCTV-kameror och brandbekämpningsmateriel samt hanterar säkerhetsanordningar och stängning av fält innan skjutning.

Du arbetar även med att utföra markunderhållsarbeten och snickeriarbeten på skjut- och övningsfält, främst på skjutplatser och målområden samt vårdar, underhåller och genomför enklare reparationer av fordon och materiel som används på avdelningen. Du deltar vid ytletning efter oexploderad ammunition (OXA). Ytterligare arbetsuppgifter är att avropa avtalade tjänster mot hyresvärden (Fortifikationsverket), eller vid mindre arbeten med för kort framförhållning, utföra dessa själva. Du utför även likande arbeten på områden där extern entreprenör inte kan medges tillträde pga. pågående skjutning eller förhöjd risk för OXA samt följer upp lagerstock/skapar beställningar i affärssystemet.

Kvalifikationer

 • B-körkort.
 • Fullgjord svensk värnpliktsutbildning/grundläggande militär utbildning

Meriterande

 • Datorvana, kunskaper i SAP/PRIO.
 • Körkortsbehörighet BE, C, CE.
 • Giltigt militärt förarbevis på grävlastare, hjullastare, hjultraktor, terränghjuling, tung lastbil.
 • Kunna tilläggsutrustnings på lastbil; tipp, lastväxlare och bakgavellyft.
 • Utbildningsbevis på Röjsåg och Motorsåg.
 • ADR-intyg
 • Simkunnig
 • Utbildningsintyg Nautisk utbildning

Personliga egenskaper
Som person ser vi att du är ordningsam, har högt säkerhetsmedvetenhet samt har god samarbetsförmåga. Utöver detta är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera i text och tal på svenska med våra kunder, hyresvärd och i tal över radio i säkerhetsradionätet. Du behöver vara självgående och kunna ta initiativ inom tilldelade arbetsuppgifter. Du bör ha god teknisk förståelse och vara villig, samt bedömas lämplig, att utbildas till ammunitionsröjare.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och din personliga lämplighet.

Närmare upplysningar om befattningen lämnas av
Chef Ö/S, Peder Warging, telefon 070-644 28 17.

Övrigt
Tillträde enligt överenskommelse
Placeringsort: Enköping
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Arbetstid och övrig information om arbetet: Heltid, arbetet är ibland förlagt till kvällar och helger. Arbetstider och arbetsuppgifter kan med kort varsel ändras. Arbetet utförs i arbetslag om 1-5 personer. Tjänsten innebär periodvis kroppsarbete med tunga lyft. Arbetet utförs på regementets alla skjut- och övningsfält; Härad, Veckholm, Enköping och Skogstibble, såväl utom- som inomhus.

Intervjuer är planerade att hållas under första veckan i januari 2022.

Fackliga företrädare
OFR/O-OF Enköping - Magnus Johansson,
SACO - Carl-Johan Pettersson,
SEKO – Christian Hedberg
OFR/S – Clarence Arnstedt
Samtliga nås via växeln på 0171-15 70 00.

Välkommen med din ansökan senast 2021-12-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ange gärna löneanspråk.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 november 2021
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2021-12-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan