Stabsassistent Tampa FL, USA

Om tjänsten

Befattning och plats
Specialist officer med inriktning stabstjänst/kvalificerad stabsassistent vid Samverkanskontoret US CENTCOM, Tampa USA. 

Försvarsmakten/Insatsstaben bemannar ett samverkanskontor vid United States Central Command (US CENTCOM) i Tampa, Florida, USA. US CENTCOM inriktar och leder militära operationer och övningsverksamhet som bedrivs i mellanöstern, bland annat OIR där också Sverige deltar.

Samverkanskontorets viktigaste uppgifter är att stödja den svenska insatsplaneringen för OIR och bidra till Försvarsmaktens situationsmedvetenhet genom att vara en länk mellan Högkvarteret och US CENTCOM.

Då operationerna i mellanöstern och USAs globala strategiska inriktning genomgår stora förändringar kan detta komma att påverka Försvarsmaktens framtida bemanning vid US CENTCOM.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Biträda chefen för samverkanskontoret i dennes arbete
 • Assistera och stödja samverkanskontoret i dess löpande verksamhet: föra minnesanteckningar, förebreda underlag för genomgångar, förbereda och samordna besöksverksamhet och event/representations event, säkerställa driften och underhållet av kontoret samt dess material och stödsystem mm
 • Stödja övriga svenska befattningar vid US CENTCOM och US SOCOM
 • Stödjer avseende produktion, rapportsskrivning och övriga informationsunderlag samt distribution
 • Ansvara för samverkanskontorets informationssystem med tillhörande signalskydd och  kryptosystem
 • Biträda i upprätthållandet av kontorets säkerhetstjänst

Kvalifikationer

 • Examinerad specialistofficer nivå OR-6 med inriktning mot stabs- eller underrättelsetjänst
 • Tillsvidareanställning i Försvarsmakten
 • B-körkort är ett krav

Erfarenhet- och kompetenskrav

 • Stabs- och expeditionserfarenhet
 • Erfarenhet av insamling, textbearbetning samt rapportskrivning
 • Mycket hög färdighet i arbete med datorer, office-paketet i synnerhet
 • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
 • Mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga i svenska och engelska

Meriterande

 • Tidigare tjänstgöring i internationell insats, KFOR, ISAF, RSM, OIR eller annan insats som arbetar i Natostrukturen
 • Tidigare tjänstgöring vid multinationell högre stab.
 • Stabs- och expeditionserfarenhet från högre stab
 • God prognos mot OR 7

Personliga egenskaper

 • Mycket högt social kompetens och serviceanda.
 • Hög stresstålighet, självgående och initiativrik.
 • Strukturerad och flexibel

Tidvis hög arbetsbelastning, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Innan rotation ska den sökande genomgå fördjupad säkerhetsprövning med godkänt resultat samt genomgå rotationsförberedande utbildningar

Tjänstgöring och förmåner
Tjänstgöringstiden är 1 år men kan komma att förlängas. Förmåner och villkor bestäms utifrån URA-avtalet.

För frågor kontakta;
(Tjänst) Jesper Nilsson
(Villkor) Christine De La Gardie

Nås via växeln: 08-788 75 00

Tillträde
Utbildning och förberedelser utformas efter den kandidatens behov och genomförs innan rotation.
Tillträde under kvartal 4, 2022

Sista ansökningsdag
31 januari 2022

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 december 2021
 • Plats: Tampa, Florida, USA
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan