Kustjägarkompaniet rekryterar soldater (GSS/K) och officerare mot Kustjägare, Attackdykare, Prickskytt

Om tjänsten

Vill du tillhöra ett av Sveriges främsta elitförband? Uppgifterna vid Kustjägarkompaniet är komplexa och tjänsten ställer höga krav på din fysiska och psykiska förmåga. Kustjägarkompaniet rekryterar soldater och officerare mot kustjägarbefattningar, attackdykare, prickskytt. Anställning och Grundkurs Kustjägare startar hösten 2022.

Rekryterande enhet
Kustjägarkompaniet är en del av 2.amfibiebataljonen. Bataljonen är ett markstridsförband anpassat för att lösa uppgifter i skärgårdsmiljö. Förbandet transporteras framförallt med stridsbåtar och löser uppgifter såväl nationellt som internationellt. Mellan uppdragen tränar förbandet och deltar i nationella och internationella övningar. Förbandet är beläget 30 minuter från centrala Stockholm.
Kustjägarkompaniet är Marinens underrättelseförband. Kompaniets huvuduppgift är informationsinhämtning genom spaning med hjälp av olika sensorer och personbaserad inhämtning. Kompaniet har också god förmåga att lösa stridsuppgifter, både genom kvalificerad indirekt bekämpning och genom direkta stridsinsatser.

Kustjägarkompaniet ska kunna lösa sina uppgifter på stora avstånd från egna enheter. Det ställer särskilda krav och är dimensionerande för både förbandets sammansättning och resurser. Kustjägarkompaniet ställer mycket höga krav på personalen, bl.a. vad gäller psykisk stabilitet, omdöme och fysisk prestationsförmåga.

Arbetet på Kustjägarkompaniet omfattar insatser både nationellt och internationellt och däremellan övning och träning för att förbandet ska kunna lösa tilldelade uppgifter.
Anställningen påbörjas med Grundkurs Kustjägare ca 40 veckor.
Individuell bedömning genomförs av tidigare utbildningar/kunskaper i syfte att tillvarataga och utveckla dessa.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som medarbetare vid Kustjägarkompaniet utgör du en mycket viktig del i ett av Sveriges främsta elitförband. På kompaniet kan du bland annat tjänstgöra som kustjägare, attackdykare, prickskytt. Oavsett nivå och inriktning finns utmaningarna du söker på kompaniet och hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom din funktion.

 

Kvalifikationer
• Genomförd alt pågående värnplikt eller anställd soldat med godkända betyg, ej GU Hemvärn.
• Goda kunskaper i både tal och skrift i svenska språket
• Godkända betyg i Svenska 1/A, Samhällsvetenskap 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1/A på gymnasienivå

Godkänd hälsoprofil för kustjägare vilket innebär:
• Fullgod syn (1,0 bilateralt och 0,7 på enskilt öga)
• Normal hörsel (i enlighet med medicinsk bedömningsgrund FM MBG 2019)
• Fullgott färgseende (undantag mot vissa befattningar)
• Inga allvarliga allergier (i enlighet med medicinsk bedömningsgrund FM MBG 2019)

 • Godkända testresultat för Kustjägare (ej äldre testresultat än tolv månader)
 • Bedömd lämplig för tjänst vid Kustjägarkompaniet efter sammanvägning av bedömningsfaktorer under testdagar (ej äldre testresultat än tolv månader)

Fyskrav vid Kompletterande prövning (kategori kustjägare):
• Steptest med 20kg packning 75 reps/ben
• Böjsträck (armhävningar), 40 reps
• Situps, raka höga 40 reps
• Statisk rygghäng 90 sek
• Militära räckhäv (chins) 8 reps (handflator framåt)
• Löpning 10 km 48 min
• Marschtest och annan fältnära aktivitet
• Simning och vattenvana med bl.a. bröstsim, livräddning och andra vattenövningar
• Marklyft, 80kg, 15 reps

 

Meriterande
• Utlandstjänst
• Militära förarbevis
• Goda kunskaper i engelska språket i tal och skrift
• Genomförd gymnasieutbildning med goda betyg
• B-Körkort, alt BCE-körkort med militärt förarbevis

 

Egenskaper
Är du resultatinriktad, ödmjuk, samt en lagspelare som kan agera självständigt, är Kustjägarkompaniet arbetsplatsen för dig. Oavsett om du är soldat, gruppchef, stabsmedlem eller kanske till och med aspirerar på en kompanichefsbefattning har vi en utmaning till dig. Vi skapar tillsammans din väg fram på kompaniet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.


Övrigt

Kontaktperson: Kristoffer Holm, kustjagarkompaniet@mil.se
Fackliga representanter OF Amf: Simon Abrahamsson och Michael Jarkö, OF-amf@officersforbundet.se

Förmåner enligt avtal.
Individuell lön beroende av ansvar och krav enligt gällande avtal.

Start Grundkurs Kustjägare: Hösten 2022 med anställningsort Berga, Stockholm.


Ansökningsprocess
Rekryteringen är öppen till och med 30 januari 2022. När ansökningstiden är slut granskas alla ansökningarna. De som bedöms mest konkurrenskraftiga och lämpliga kallas till kompletterande prövning. Kompletterande prövningen består av två dagars tester på Amf1 Berga under april månad.

Endast kompletta ansökningar i rätt filformat kommer att beaktas. Var därför noggrann med att ladda upp samtliga filer som efterfrågas, och i rätt filformat (PDF, Word). Kandidater vars ansökningar inte är kompletta, kommer inte att kallas till den kompletterande prövningen.

Besked om huruvida du har blivit kallad till den kompletterande prövningen eller ej kommer senast skickas ut den 18 februari.

Den kompletterande prövningen omfattar intervjuer som genomförs av befäl och psykolog, medicinska tester samt fysiska tester. Alla resultat vägs samman; helheten i din ansökan, mognad, livserfarenhet, kompetens och självbild, samt de fysiska resultaten.

Genomför i egen regi de fysiska testerna innan den kompletterande prövningen för att se att du klarar av dem. Testerna ska göras inom ett tidsintervall på 4 timmar. Eftersträva att ha viss marginal till lägsta godkända nivå, eftersom du konkurrerar med övriga sökande.

Dokument att bifoga ansökan, i filformat PDF och/eller Word:

 1. Personligt CV
  2. Ansökningsbrev
  3. Militära referenspersoner (namn, befattning och kontaktuppgifter)
  4. Kopior på av följande betyg, intyg och certifikat:
  - Genomförd/pågående militär grundutbildning samt ev. internationella insatser
  - Gymnasiebetyg, högskola/universitetsbetyg
  - Annan meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet
  - Militära förarbevis


Sista datum för ansökan: 30 januari 2022

Kompletterande prövning: Enligt senare kallelse, två dagar i april 2022, på Berga Amf1.
För mer information: www.forsvarsmakten.se/amf1

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen. Under 2023 kommer Amf 1 också få produktionsansvar för krigsförbandet 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 23 december 2021
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan