Försörjningsofficer MR M

Om tjänsten

 

Logistikavdelningen genomför planering, ledning, samordning och uppföljning av logistiken i Mellersta Militärregionen. Avdelningen innehåller funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisktjänst, transporttjänst, miljö, infra och försvarsmedicin.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta med funktionen förnödenhetstjänst vad avser planering, samordning, hänvisningar, orderskrivning, rapportering, samverkan/beredningar mot högre chef, sidordnade enheter, underställda förband och civila aktörer.
Planera och genomföra förnödenhetstjänsten för regionens förband samt egen stab.
Företräda funktionen förnödenhetstjänst i regional totalförsvarsplanering.
Ingå i ledningslag eller planeringslag vid höjd stabsberedskap.
Stödja C J4 i övrigt tilldelade uppgifter.

Generella krav för befattningen
Militär officersutbildning till nivå OR 8 med inriktning förnödenhetstjänst. B-körkort.

Meriterande kvalifikationen
Erfarenhet av arbete inom förnödenhetstjänst i Försvarsmakten.
Erfarenhet av arbete i militär stab.
Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter.
Tidigare innehaft befattning på förband med erfarenhet av taktisk verksamhet (Trosskomp/Batstab S 4/Brigadstab, Logbat, FMLOG) alternativt regementsstab (G4).
God datavana med utbildning i PRIO/SAP och LIFT.

Personliga egenskaper
God uthållighet och noggrannhet samt förmåga att hantera snabbt uppkommen verksamhet.
God förmåga till självständigt arbete och arbete i arbetslag.
God förmåga att ta initiativ.
Är social och har lätt för att samarbeta internt och externt.
Strukturerad med god förmåga att se helhetsperspektiv.

Upplysningar om tjänsten
Kontakta logistikchefen Håkan Sjödin, nås via växeln på 08-58454000

Övrigt
Arbetsort: Kungsängen
Lön: Individuell lönesättning

Fackliga representanter
OF Per-Erik Pallin
SEKO Thomas Klasson
SACO Margaretha Hessling
OFR/S Anders Hamrén
Samtliga nås via växeln på 08-58454000

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 17 december 2021
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan