Flygstaben söker Handläggare Flygplats

Om tjänsten

Sökande enhet: 
Flygsäkerhetsavdelningen inom Flygstaben söker en handläggare Flygplats.
Flygstaben är ett förband inom Försvarsmakten som till sin huvuddel är lokaliserat i
Uppsala inom Uppsala garnison. Inom Flygstaben finns det sex stycken avdelningar
varav Flygsäkerhetsavdelningen är en av dem.

Flygsäkerhetsavdelningen har till uppgift att följa upp och monitorera all militär
luftfartsverksamhet inom Försvarsmakten. I det ingår även att arbeta med
förebyggande åtgärder, göra analyser på händelser som skett, föreslå åtgärder m.m.
i syfte att reducera, och om möjligt eliminera, risker i flygverksamheten.

Flygsäkerhetsavdelningen består av ett antal handläggare som arbetar inom sina
respektive funktionsområden, såsom stridsflyg, helikopter, teknik/bas, stridsledning
mm. Inom avdelningen arbetar både militär och civil personal.

Tjänstens placering är som handläggare flygplats, där syftet är att stödja såväl
chefen som övriga handläggare med underlag, analyser, samt information och
erfarenheter från flygplatstjänsten.

Interna utbildningar för tjänsten genomförs inom Försvarsmakten och externt,
nationellt/internationellt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 • Ta fram underlag för analys med hjälp av bland annat avvikelserapporter och
  flygtider ur PRIO avvikelserapporteringssystem (PRIO AR), direktanmälningar
  (DirA ML), utredningar och genom direktkontakt med flygsäkerhetsofficerare
  (FSO) inom organisationen.
 • Förmedla analyserat underlag till Chefen Flygsäkerhetsavdelningen, övriga
  handläggare samt funktionsledningschefer.
 • Identifiera flygsäkerhetsrisker samt följa upp åtgärder.
 • Följa upp och stödja lokalt flygsäkerhetsarbete vid förband.
 • Sprida kunskap om flygsäkerhetsrisker, bl a genom utbildning vid skolor och
  förband.
 • Planera inför, och delta i, periodiska centrala Flygsäkerhetsmöten.
 • Medverka i beslutade utredningar samt bistå Statens Haverikommission som
  koordinator och/eller expertis inom området flygplatstjänst.
 • Beredskapstjänst som V Flygsäk (ansvara för mottagande och handläggning
  av brådskande flygsäkerhetsärenden).
 • Bearbeta och sammanställa underlag till ”FlygARdags” (utkommer 4ggr/år)
  inom området flygplatstjänst.
 • Arbetet är till stor del självständigt och innebär till viss del resor inom Sverige,
  men kan även innefatta utlandsresor.
 • Du kan komma att delta i internationella insatser/övningar.

Kvalifikationer:

 • OR 7 (fanjunkare)
 • Flerårig erfarenhet från verksamhet och ledning inom området flygplatstjänst, eller annan jämförbar erfarenhet.
 • Förmåga att kunna söka, utveckla och analysera information.
 • Förmåga att kunna arbeta självständigt.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska och engelska.
 • B-körkort.
 • Arbetat med flygsäkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som FSO, eller annan jämförbar erfarenhet.

Meriterande kvalifikationer

 • Kunskap inom SAP/PRIO
 • Erfarenheter av arbete i databaser, statistisk analys etc.
 • Erfarenhet från militär flygplatsverksamhet.

Civila med erfarenheter som motsvarar ovanstående kvalifikationer välkomnas
att söka

 • Gymnasieutbildning med godkänt betyg i kärnämnen. Meriterande med
  högskole- eller eftergymnasial utbildning.

Personliga egenskaper
Du är noggrann, driven och engagerad. Du arbetar självständigt under eget ansvar
och din samarbetsförmåga är god. Du är flexibel och öppen för arbetsuppgifter inom
andra arbetsområden än där du har din fackkompetens. Har ett öppet sinne och tar
eget initiativ för att lösa uppkomna uppgifter. Stor vikt kommer läggas vid personlig
lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Övlt Jan Lindström, Chef Flygsäkerhetsavdelningen
- Telefon: 070-3243221
- Mail: jan-olof.lindstrom@mil.se

Övrigt:

 • CV med referenser bifogas i ansökan, här bör två referenser anges.
 • Betyg från genomförda utbildningar samt eventuella intyg om
  behörigheter/certifikat bifogas i ansökan.
 • Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse (bedömt mar-jun -22).
 • Ange gärna löneanspråk

Anställningsform:
Officer i FM - Tillsvidareanställning alt bemanningsuppdrag 2-3år
Civilt sökande - Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Kategori: - Militär/Civil
Arbetsort: - Uppsala, Flygstaben
Lön: - Individuell lönesättning tillämpas

Fackliga representanter:
OFR/O Matz Jakobsson
SACO Borka Medjed Hedlund
SEKO Hans Rengren
OFR/S Christina Sonberg
Samtliga nås via växeln: 0505-451000

Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2022-01-31.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 december 2021
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Flygstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2022-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan