Säkerhetsofficer OR 7

Om tjänsten

MR M utgör den regionala staben med territoriellt ansvar för de sex länen, Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanland. Det territoriella ansvaret omfattar markmiljön i de nämnda länen avseende bl.a. insatsverksamhet, samverkan med civila myndigheter och aktörer och med detta bidra till totalförsvarsförmågan inom regionen.

Underrättelse- och säkerhetsavdelningen stödjer chefen MR M med beslutsunderlag gällande insatser och övningsverksamhet såväl i grund- som vid höjd beredskap. Avdelningen funktionsleder underrättelse- och säkerhetstjänsten i regionen, detta innefattar även understöd till tillkommande förband, andra staber och/ eller till högre chefs staber.

Som säkerhetsofficer kommer du övergripande arbeta med delprocessen säkerhetsskyddstjänst genom bearbetning/analys, rådgivning, styrning, utbildning och kontroller. Medverkar i utveckling och inriktning av säkerhetsskyddstjänsten på strategisk nivå i samverkan med delar vid Försvarsmaktens högkvarter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Hanterar och utreder inkomna säkerhetsrapporter som rör brister i säkerhetsskyddet.
 • Stödjer övriga sektioner inom J2 i hanteringen av inkomna säkerhetsrapporter.
 • Planerar och genomför kontrollverksamhet inom MR M område tillsammans med avdelningens övriga specialister.
 • Föreslår och vidtar säkerhetsskyddsåtgärder, som rekommendationer, utbildning och uppföljning, avseende aktuella säkerhetshot.
 • Följer utvecklingen inom säkerhetsskyddsområdet och föreslår vid behov åtgärder inom C MR M områdesansvar.
 • Planerar och genomför utbildning i säkerhetstjänst med anknytning till den egna delfunktionen/verksamheten.
 • Stödjer informationssäkerhetsfunktionen.
 • Genomför säkerhetsutredningar avseende säkerhetsskyddstjänsten.
 • Representerar MR M J2 i interna och externa planeringsgrupper.

Kvalifikationer

 • Officersexamen
 • Tidigare erfarenhet av underrättelse- och säkerhetstjänst i högre stab
 • Specialistofficer OR 7 alternativt konvertering OF1-2

Meriterande kvalifikationer

 • SOU vid FM UndsäkC
 • Utbildad säkerhetsofficer
 • Erfarenhet av underrättelsebearbetning
 • Erfarenhet av ISUS
 • Erfarenhet av underrättelse- och säkerhetstjänst från annan myndighet
 • Sakkunnig i aktuell lagstiftning, FFS, FIB mm gällande säkerhetstjänsten och ha förmåga att delge förändringar och innebörd internt och utanför avdelningen.

Personliga egenskaper

Du är en strukturerad, noggrann och analytiskt lagd person med en förmåga att självständigt driva arbetsuppgifter. Du har en hög samarbetsförmåga och trivs att jobba i grupp. Du behöver en hög mognadsgrad, ett gott omdöme och en utvecklad säkerhetsmedvetenhet då mycket av avdelningens verksamhet är av säkerhetskänslig karaktär. Vi ser gärna att du har ett engagemang och en drivkraft att utveckla dina egna kunskaper och avdelningens arbetsprocesser över längre tid.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övriga krav

För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en nationell och internationell arbetsskyldighet. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten.
Befattningen är placerad i Kungsängen
Befattningsnivå: OR 7
Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 23/1

Upplysning om tjänsten kan lämnas av
C MR M J2, Anders Thörn, nås via växeln på 08-584 540 00

Fackliga representanter
OFR/O Per-Erik Pallin
SEKO Thomas Klasson
SACO Margaretha Hessling
OFR/S Anders Hamrén

Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 december 2021
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan