Senior avtalshandläggare till exportkontrollavdelningen

Om tjänsten


Befattningen erbjuder
Hos oss får du möjligheter att arbeta med spännande arbetsuppgifter och utveckla dig inom området exportkontroll med särskild inriktning på Foreign Military Sales (FMS). FMS är US Governments program för transferering av försvarsmateriel, service och utbildning till sina internationella partners.

Vi söker dig som vill arbeta med en bredd och komplexitet av tekniska system som är unik och du kliver på mitt i en verksamhetsmässig, materiell och organisatorisk tillväxt.

Om enheten
Avdelningen tillhör organisatoriskt försvarsmaktens Resursproduktionsenheten (RPE). RPE är en del av Högkvarterets Produktionsledning. RPE ska bidra till Försvarsmaktens verksamhet genom att samordnat utveckla, anskaffa, vidmakthålla och avveckla de resurser som är relaterade till områdena materiel, faciliteter och interoperabilitet så att Försvarsmaktens förband kan produceras enligt plan. RPE ska också samordna Försvarsmaktens forsknings- och teknikutveckling. RPE Exportkontrollavdelning där denna tjänst tillhör startade under sent 2021 med ansvar att omhänderta Försvarsmaktens exportkontrollansvar och därmed stödja försvarsgrenarna och stridskraftsavdelningarna.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som senior avtalshandläggare så arbetar du med exportkontroll på myndighetsnivå med inriktning mot Foreign Military Sales (FMS) från US Government. Uppgiften är att tolka, ev medverka i utformningen av avtalen och förmedla hur dessa möjliggör försvarsmaktens verksamhet i syfte att tillse att FM kan genomföra sin verksamhet i enlighet med efterlevnaden av avtalen.

Arbetet innebär bland annat att stödja materielområdesansvarig chef genom hela livscykelkedjan för FMS upphandlad materiel från kravställning och upphandling till vidmakthållande och avveckling samt att ta fram en sammanfattande lägesbild på myndighetsnivå avseende Försvarsmaktens exportkontrollbegränsningar med avseende på aktiva Letter of Offer and Acceptance (LOA).

Du kommer även vara med i att bygga upp en ny avdelning inom RPE som har huvuduppgiften att ta fram, implementera och vidmakthålla Försvarsmaktens interna efterlevandeprogram avseende exportkontroll.

Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av avtalstolkning eller avtalsskrivning, gärna från internationell verksamhet.
• Mycket goda kunskaper i engelska.
• Akademisk utbildning inom teknik eller juridik eller likvärdig.

Meriterande
• Erfarenhet från exportkontrollverksamhet inom försvarsföretag eller myndighet.

Personliga egenskaper
• Mycket god analytisk och strukturerande förmåga.
• Har ett utvecklat strategiskt tänkande och kan utifrån ett helhetsperspektiv sätta saker i sitt sammanhang och dra slutsatser.
• Initiativtagande.
• Resultatorienterad.
• Förmåga att jobba enskilt och i grupp avseende analys, underlagsframtagning m.m.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Tillsvidareanställning, heltid, som inleds med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: tillträde snarast enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
SC RPE Exportkontroll Fredrik Frykman, tfn 0733-293 461.

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Specialist Yasmine Gilani, tfn. 0723-96 72 41.

Fackliga företrädare:
OFR/O: Arne Nilsson,
SACO: Camilla Robertsson,
Försvarsförbundet, OFR/S: Kjell Tetzlaff,
SEKO: Pia Almström,
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 20 december 2021
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-01-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan