Taktikchef till 44.röjdykardivisionen

Om tjänsten

Befattningen erbjuder

Som taktikchef vid 44.röjdykardivisionen leder du och samordnar arbetet inom
genomförandesektionen enligt stående stabsorder, och samverkar med andra sektioner. Du
håller stabschefen, samt vid behov andra sektionschefer, orienterade om sektionens
verksamhet. Du föredrar eller låter föredra ärenden för stabschefen, och på dennes order för
divisionschefen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Inneha kompetens inom stridsområdet röjdyk.
 • Inneha verksamhetsansvar för sektionen.
 • Inneha personal-, planerings-, uppföljningsansvar för sektionen.
 • Inneha ansvar för divisionens beredskap och insatser.
 • Ansvara för sektionens postlottning, ärendeuppföljning och samordningsfrågor.
 • Agerar remissinstans/expert inom eget ansvarsområde gentemot sido- och överordnade förband.
 • Agerar som förbands representant i studier och arbetsgrupper.
 • Delta som stabsofficer i högre stab.
 • Ansvara för rutinrapportering (veckorapport) mot N3.
 • Samordna ammunitionsröjningsberedskap gentemot flottiljen.
 • Stödja divisionschef med månads- och kvartalsrapportering av verksamhet.
 • Ansvara för taktikanpassning av förbandet gentemot ställda krav.

Kvalifikationer

 • Examen från Stabsprogrammet vid FHS .
 • Två års tjänstgöring i stridsledningsbefattning i OF 1-2 nivå, till dessa räknas:
  gruppchef EOD grupp, stabsofficer EOD, taktikofficer eller motsvarande tjänstgöring.
 • Kunna hantera orderverken inom EOD, samband, och undervattensstrid (APP-11, MMK).

Meriterande

 • Utbildad röjdykare
 • Amröjutbildning
 • C-Körkort
 • SO EOD utbildning
 • Inneha en god förståelse för förmågorna UMD, CMD, IEDD, C-IED, ASU samt dykeri.
 • Inneha förståelse för BCMD.
 • Inneha förståelse för marin logistik.

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen som taktikchef är du en person som kan arbetsleda en arbetsgrupp med
spridda kompetenser. Det skall arbetslagetet få ihop till ett underlag som presenteras för
divisionschefen för honom att fatta beslut på. Lyhördhet och samarbetsförmåga är därför bra
egenskaper för att lyckas. Samverkan med insatsdelar samt högre chef ställer krav på social kompetens och förståelse i förbandets taktik och arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare
uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla
människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga
rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): heltid
Arbetsort: Skredsvik
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:

Love Strömgren, 0709 264 390

För information om rekryteringsprocessen kontakta:

Rekryteringshandläggare Filippa Alenius, 0766 35 85 84
Filippa.alenius@mil.se

Fackliga företrädare:

OFR/O: Mikael Pihl, tfn 070-876 49 57

Välkommen med din ansökan senast 2022-02-28. Din ansökan bör innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljens ledningsstab, sju fartyg och röjdykardivision på västkusten utbildar och tränar sjömän och officerare för beredskap att genomföra insatser, både nationellt och internationellt. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot yt-, luft- och undervattensmål, samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.
Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar också löpande med personal till internationella insatser, bland annat i Afghanistan – långt från kust och hav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 december 2021
 • Plats: Uddevalla, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Fjärde sjöstridsflottiljen – 4.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan