Militärhögskolan Halmstad söker en major till OR-enheten

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vid OR-enheten är du sammanhållande för grundutbildningsfunktionens arbete. Du arbetsleder och fördelar funktionens uppgifter mellan funktionens fyra medarbetare, varav du är en.

Grundutbildningsfunktionen stödjer Försvarsmaktens utbildningschef, försvarsgrens- och stridskraftschefer i ledning av värnpliktig grundutbildning (GU). Arbetsuppgifterna styrs övergripande av Försvarsmaktens ledningscykel för GU vilken omfattar fem huvudsakliga aktiviteter:

 • Vid behov leda revideringsarbetet av reglemente för grund- och repetitionsutbildning (R GURU) och handbok grundläggande soldat- och sjömansutbildningar (H GSSU) eller andra centrala bestämmelser och styrningar för värnpliktig grundutbildning
 • Planera och genomföra GU konferens, vilken är av utbildande karaktär och stödjer lokala chefer för GU i deras förberedelser
 • Årligen genomföra 15-20 uppföljningar genom besök på förband vid pågående värnpliktsutbildning
 • Enkätarbete och andra utvärderingar
 • Planera och genomföra GU erfarenhetsmöte där erfarenheter sammanställs för utvecklingsarbete
 • Utöver uppgifter kopplade till GU leder GU-funktionen även andra korta soldatutbildningar inom ramen för grundläggande soldat- och sjömansutbildningar (GSSU) såsom t ex grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F), grundläggande soldatutbildning för personal i internationell tjänst (GSU INT) eller kombattantutbildning för obeväpnad personal (KombU).

Formella krav på utbildning och erfarenhet

 • Befattningen är major (OF3), yrkesofficer i Försvarsmakten. För att vara behörig ska den sökande vara major alternativt kapten (OF2) med god prognos mot major
 • Erfarenhet av arbete med rekryt- eller värnpliktsutbildningar
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 • Befattningen kräver B-körkort

Arbetsuppgifterna präglas av dynamik och variation och kräver att man är ödmjuk och lyhörd mot försvarsgrenars, stridskrafters och förbands olika särarter, förutsättningar och behov.

Arbetet innebär ca 30 resdagar om året inom landet.

Meriterande erfarenheter

 • Erfarenhet av att ha arbetat med värnpliktsutbildning efter pliktens återinförande 2018
 • Erfarenhet av att ha arbetat med ledarskaps- och värdegrundsfrågor
 • Erfarenheter av att producera eller revidera publikationer inom Försvarsmakten
 • Erfarenhet av att ha utbildat inom vapentjänst, strid, sjukvård, CBRN, skyddsvakt, SERE eller närkamp
 • Erfarenhet av handledning av gruppbefäl, specialistofficerare eller officerare
 • Erfarenhet av att administrera EMILIA samarbetsytor
 • Erfarenhet av att administrera handlingar i VIDAR

Personliga egenskaper

 • God organisatorisk förmåga
 • God analytisk förmåga
 • Stor noggrannhet i skrivarbete
 • Stark vilja och drivkraft att utveckla värnpliktsutbildning
 • God förmåga att arbeta självständigt samt samarbeta i såväl små som stora grupper
 • Kunna tillämpa ett utvecklande ledarskap vid ledning av arbetsgrupper
 • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper

OR-enheten

OR-enheten (other ranks-enheten) är en försvarsmaktsenhet vid MHS H som levererar ledningsstöd till Försvarsmaktens utbildningschef samt försvarsgrens- och stridskraftschefer genom att stödja med ledning av utbildningar, t ex:

 • Värnpliktig grundutbildning (GU)
 • Försvarsmaktens grundläggande soldat- och sjömansutbildningar (GSSU)
 • Specialistofficersutbildning (SOU)
 • Högre specialistofficersutbildning (HSOU)
 • Reservofficersutbildning (ROU)
 • Anpassad reservofficersutbildning (AROU)
 • Försvarsmaktens flygförarutbildningar (FFU)
 • Militär grundkurs (MGK) inom ramen för särskild officersutbildning (SOFU)

Utbildningarna syftar till att försörja krigsförbanden med kompetenta medarbetare. OR-enheten förvaltar och utvecklar utbildningarna genom att t ex revidera utbildnings- och kursplaner, skapa eller revidera centrala bestämmelser eller följa upp utbildningarna genom förbandsbesök. OR-enheten ansvarar även för valideringar, leda försvarsmaktsgemensamma möten samt genomföra programråd.

OR-enheten är indelad i en programledningsfunktion (PL-funktionen) och en grundutbildningsfunktion (GU-funktionen).

Vid OR-enheten arbetar 13 personer.

Övrigt

MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv särbehandling.

Befattning omfattar 100% och är en tillsvidareplacering vid MHS H.

Tillträde från och med 1 mars 2022 eller enlig överenskommelse.

Beredd att lämna underlag på minst tre referenser.

Beredd att inkomma med löneanspråk.

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Tf C OR-enheten, mj Jacob Flodén, 0734-248468

Fackliga representanter
HSOF mj Stefan Klawitter, 0708-59 99 13

OFR/S Roland Kramer, 0703-74 48 67

SACO Mattias Johansson, 0708-36 06 07

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 januari 2022
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan