Förbandsförvaltare Marinbasen

Om tjänsten

 

Befattningen erbjuder
Att vara förbandsförvaltare vid Marinbasen innebär att du är en av grundpelarna för förbandets kliv mot framtiden där Marinbasen står inför en ny organisation för en starkare och robustare logistik i marinen. Det innebär att du kommer ha en stor påverkan på vår förbandskultur, personalförsörjning och verksamhet. Du kommer ha en central roll för såväl chefer som medarbetare i förbandet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förbandsförvaltaren är placerad i förbandsledningen och ingår i förbandets strategiska ledning. Förbandsförvaltaren är Marinbasens främste företrädare för specialistofficerare, soldater och sjömän, och har till uppgift att företräda förbandschefen med utvecklingen av OR-systemet.
Förbandsförvaltaren är stödjande, rådgivande och handledande åt förbandschefen och medarbetare vid Marinbasen.

Arbetsområden:
- Stödjer styrningen av personalförsörjning avseende militär personal.
- Stödjer personalutvecklingen av specialistofficerare, soldater och sjömän.
- Företräder Marinbasen i specialistofficersfrågor, såväl internt som externt.
- Sammanhåller befordran och validering inom förbandet
- Stödjer uppföljning och utveckling av studerande vid GU, grundläggande officersutbildning och nivåhöjande utbildningar.
- Stödjer förbandets attraktions- och rekryteringsverksamhet.
- Ingår i Marinbasens utvecklingsgrupper, personalförsörjnings- och nomineringsnämnder mm.
- Utveckla förbandsförvaltarens roll vid höjd beredskap och insats

Kvalifikationer

 • Yrkesofficer i Försvarsmakten, lägst OR8/OF3
 • Cirka 25 års väl vitsordad tjänstgöring som yrkesofficer i Försvarsmakten, med minst 12 års tjänstgöring i nivå OR 7-8, alternativt OF 2-3
 • Godkänt resultat på de tester som genomförs som är en del i antagningsprocessen
 • Fysiska krav Godkända FM baskrav

 Meriterande

 • God kunskap om Försvarsmaktens processer och personalförsörjningssystem
 • God kunskap om FM utbildnings- och rekryteringssystem
 • Erfarenhet av insatser, nationellt som internationellt
 • God förankring i marinen och på Marinbasen
 • Stabserfarenhet
 • Tjänstgöring som lärare eller instruktör vid FM skolor eller centra

Personliga egenskaper
Du är en god representant för Försvarsmakten och förbandet, samt ett föredöme både som person och ledare. Du har ett stort förtroende och respekt i organisationen för såväl din kompetens som för dina personliga egenskaper, du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du behöver ha en god förmåga kommunikationsförmåga med såväl över-, sido- som underordnade och en hög integritet samt god social kompetens.
Du som söker har dessutom god förståelse för individens roll och behov av utveckling i Försvarsmakten. Du är omdömesgill, social, prestigelös, stresstålig, lyhörd och har lätt för att hantera många ärenden samtidigt. Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt. Du behöver vara van att planera, genomföra och slutföra projekt. Du inger respekt och förtroende i organisationen och rör dig ofta ute i verksamheten.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Tillsvidareanställning, heltidstjänstgöring
Arbetsort: Karlskrona
Tillträdesdatum efter överenskommelse

Upplysningar om tjänsten
Marinbaschef, Håkan Nilsson telnr 070-608 79 06
HR chef, Stefan Svedrin telnr 070-952 71 96

Information om rekryteringsprocessen
HR generalist Ewa Remskog telnr: 0455-866 68 alt 070-634 13 97

Fackliga företrädare
OFRO            Urban Nyman
SACO            Birgitta Strauss
SEKO            Jan-Anders Nilsson
OFRS            Jan Wasberg
Samtliga nås via Försvarsmaktens telefonväxel:0455-85 000

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-01-23. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 december 2021
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Marinbasen – MarinB
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan