Arméstaben söker teknisk produktföreträdare (TPF) CBRN till TVK Mark

Om tjänsten

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband både nationellt och internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.

Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där allt för armén är vår drivkraft.

Armén – när och där det avgörs! 

 

Rekryterande sektion

Teknik- och vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår i arméstaben (AST) som en sektion inom Stödavdelningen och ansvarar för materielunderhåll och materielnyttjande inom armén samt att säkerställa att materielen anskaffas och vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.

I TVK Mark ingår fem systemdetaljer. En av dessa är Artilleri- och CBRN-detaljen som är placerad i Boden samt i Umeå. Inom detaljens delar i Umeå arbetar vi framförallt med CBRN-materiel. Tjänsten som TPF CBRN riktar sig mot Försvarsmaktens (FM) CBRN-system (skyddsutrustning, saneringsutrustning, sensorer, laboratorier, specifika ledningssystem och fordonssystem).

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som TPF ansvarar du för att användare inom FM får rätt materiel med rätt status och konfiguration i rätt tid på ett kostnadseffektivt sätt.

Du jobbar främst inom nedanstående huvudområden:

 • Inom teknisk design stödjer Du teknisk chef armé bland annat avseende styrning av materielsystemens konfiguration, systemsäkerhet och tekniska prestanda. Genomförandet sker i samråd med materielledare (ML) alternativt systemingenjör (SI) genom inhämtande av underlag från t.ex. avvikelser, tillbudsrapporter, brukar- och teknikforum. Detta görs systematiskt vilket ofta i ett genomförande styrs med Teknisk order.
 • Inom materielunderhåll stödjer Du ML/SI med planering, genomförande och uppföljning av åtgärder kopplade teknisk design, ofta Teknisk order. Du stödjer även vid fördelning och uppföljning av materielen och bedömer behov av underhåll. Stödjer även materielsystemledare (MSL) med budgetering och kostnadsuppföljning av materielunderhållskostnader.
 • Inom vidmakthållande av de tekniska systemen med stöd av MSL, ML/SI, där Du tillsammans med bl.a. materielområdesansvarig (MOA) och Försvarets materielverk (FMV) ser till att materielen har rätt status och rätt konfiguration under sin tekniska livslängd.
 • Inom området materielutveckling och materielanskaffning stödjer Du ur ett tekniskt designperspektiv.
 • Inom materielfördelningsområdet styr och planerar Du tillsammans med ML/SI materielen till rätt förband eller annan verksamhet. Till förvaltning används i huvudsak systemverktygen LIFT C och PRIO.

 

Kvalifikationskrav

 • Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • God förmåga att arbeta i PC, framförallt Microsoft Office-paketet
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • B-körkort

 

Meriterande

 • Erfarenhet från arbete med teknisk design, systemsäkerhet och arbetsmiljörelaterade frågor inom materielsystem
 • Erfarenhet från arbete med materielunderhåll, materielunderhållsekonomi inom FM
 • Erfarenhet från ledning, planering av materielunderhåll
 • Erfarenhet från förbandsverksamhet inom FM
 • Erfarenhet av arbete i FM stödsystem LIFT och SAP/PRIO
 • Kännedom om FM materielförsörjning och materielprocess
 • Genomgått FMV systemsäkerhetskurs

 

Personliga egenskaper

Du som söker har mycket god samarbetsförmåga och är van att hantera många kontaktytor. Du är lyhörd, handlingskraftig och klarar av att arbeta under press. Rätt person är självständig, initiativrik och drivande. Du har en hög social kompetens och har lätt för att bygga ditt kontaktnät. Du kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av

Detaljchef Mikael Dahl

Telefon: 0921-348816, mejl: mikael.dahl@mil.se

 

Fackliga företrädare (nås via FM växel 0505-45 10 00)

OFR/O – Tomas Lahti alt Henrik Claesson

OFR/S – Clarence Arnstedt

Saco-S – Jan B Johansson

SEKO – Christian Hedberg

 

Övrigt

Befattningsnivå: Civil befattning

Lön: Individuell lönesättning enligt FM kollektivavtal.

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som i dag inte är anställd i FM

Arbetsort: Umeå

Tillträde: 220501 eller tidigare enligt överenskommelse

 

Resor, främst inom Sverige men även utrikes ingår i tjänsten.

Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du ska även i perioder räkna med att behöva ha beredskap.

 

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-02-01. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 december 2021
 • Plats: Umeå, Västerbottens län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-02-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan