Internationell reservofficerskurs Oberammergau, M5-76

Om tjänsten

Försvarsmakten har erhållit möjligheten att kompetensutveckla reservofficerare vid NATO-skolan i Oberammergau, Tyskland. Kursen omfattar en vecka och bedrivs på engelska. Kursen riktas till reservofficerare, med befattningar i nivå övlt (OF 4) öv/kmd (OF 5).

 

Kurs M5-76 målsättningar:

Understand the NATO Command and Operational Structure/Ongoing Operations:

Given references, the student will understand the NATO command structure and its relationship to the conduct and support of operations, including NATO crisis response system.

Understand the Contemporary and Future Security Environment:

Given references, the student will understand the global contemporary and future security environment.

Understand the Strategic Concept, NATO Enlargement, Partnerships and Reserve Forces/NRFC Relevence:

Given references, the student will summarize the current NATO strategic concept with a specific focus on Partner relationships.

 

Kursen bedrivs mellan 5–9 september 2022. Inställelse-och hemresa från och till Sverige sker dagen innan respektive efter kursen.


Målgrupp

Försvarsmakten söker reservofficerare för genomförande av kurs M5-76 med vilja och möjlighet att tjänstgöra i stab såväl nationellt som internationellt.


Kvalifikationer

Reservofficersanställning OF 4 till OF 5 (övlt till överste/kommendör).

Även majorer/kommendörkaptener med bred erfarenhet kan komma att erbjudas plats.

Förmåga att prata och skriva engelska flytande (STANAG nivå 3).

 

Meriterande kvalifikationer

Internationell stabstjänst i FN, EU, OSSE, NATO eller svensk internationell insats.

Deltagit i krigsförbandsövning som stabsmedlem i lägst bataljonsstab eller deltagit i stabstjänstövningar CJSE/Viking eller liknande.

Genomförd stabstjänstutbildning vid Försvarshögskolan.


Personliga egenskaper
Mycket god förmåga till samarbete och kulturell förståelse. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


Upplysningar om utbildningen kan lämnas av

Mj Stefan Klawitter, 0708-599 913

Ylva Bengtsson, 0723- 812 037

 

Övrigt

Under kursen tjänstgör reservofficeren. Individuell lön enligt överenskommelse och utlandstraktamente under tjänstgöringen i Tyskland. Under kursen gäller schablonarbetstid.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna kurs. Observera att du även skall uppge referenser till din chef på ditt hemmaförband eftersom detta ska vara kopplat till dina framtida krigsbefattningar. Vi kommer att fråga om din lämplighet hos ditt hemmaförband.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-02-15. Ansökan ska ske via FM ReachMe.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 januari 2022
  • Plats: Berlin, Tyskland
  • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-02-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan