Operationschef till särskilda helikoptergruppen

Om tjänsten

Specialförbanden är primärt en militärstrategisk resurs som skall öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera och tillföra lösningar utanför de reguljära förbandens möjligheter. Försvarsmaktens specialförband (FMSF) består av Specialförbandsledningen (SFL), Särskilda operationsgruppen (SOG) samt särskilt avdelade stödjande enheter.

Särskilda helikoptergruppen (SHG) är ett specialoperationsförband som är särskilt avdelat, tränat och utrustat. Förbandet finns vid Helikopterflottiljen och genomför taktisk transport, eldunderstöd underrättelseinhämtning med helikopter 15 (Leonardo AW109) och helikopter 16 (Sikorsky UH-60M, Black Hawk). SHG har i likhet med övriga förband inom FMSF höga krav på tillgänglighet, beredskap och kompetens inom varierande arbetsområden. Detta ställer stora krav på utrustning, utbildning och engagemang hos samtliga individer vid enheten. All personal har frivilligt sökt sig till SHG, är särskilt uttagen och samtränad med SOG.

Om tjänsten

Som operationschef vid Särskilda helikoptergruppen så bestrider du rollen som chef för genomförandesektionen inom enhetens stab. Genomförandesektionen utgörs av ett flertal ingående funktioner; S2, S3/5, SÄK och meteorologi. Främsta uppgiften är att planera, samordna och övervaka genomförandet av specialoperationer i nära samverkan med övriga enheter ur FMSF. Utöver detta ansvarar sektionen för att planera, samordna och leda ordinarie övningsverksamhet såväl internt som mot externa gränsytor. Som operationschef så ingår du också i chefen Särskilda helikoptergruppens ledningsgrupp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Utgöra arbetsgivarföreträdare för genomförandesektionen
 • Samordna planering och genomförande av specialoperationer
 • Samordna planering och genomförande av ordinarie verksamhet
 • Leda, samordna och utveckla det egna arbetslagets arbete på kort och lång sikt
 • Utgöra förbandets kontaktyta (POC) gentemot vissa samarbetspartner
 • Företräda förbandet, inom ramen för egen funktion, gentemot externa parter
 • Ingå i chefen Särskilda helikoptergruppens ledningsgrupp

Ett flertal övriga uppgifter tillkommer och arbetet ställer mycket höga krav på egen initiativkraft, problemlösningsförmåga och vilja att själv se och förstå vad som behöver göras för att utveckla funktionens arbetsmetodik. Tjänsten innebär att upprätthålla beredskap för nationella och internationella operationer, i vissa fall med kort anspänningstid.

Kvalifikationer

 • Officer nivå OF3 (Major)
 • Stabserfarenhet (lägst kompaninivå eller motsvarande)
 • God datorvana
 • Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska
 • Körkort B manuell 

Meriterande

 • Stabserfarenhet från 3-funktion (OPS) och i andra hand 2/5-funktion (UND/Plans)
 • Förståelse/kunskap om luftfart
 • Tidigare tjänstgöring inom Helikopterflottiljen
 • Tidigare genomförd internationell tjänstgöring 

Sökande ur samtliga vapengrenar välkomnas för att skapa ökad kompetensbredd.

Personliga egenskaper

Du har som individ naturliga ledaregenskaper med en förmåga att se och ta tillvara på individers olika kompetenser för att uppnå en given målsättning. Du har ett naturligt sinne för att organisera, prioritera och strukturera komplexa uppgifter, även då förutsättningarna är bristfälliga eller förändras. Du löser dina uppgifter noggrant och ansvarstagande med ett stort resultatfokus. Du har genom din tidigare erfarenhet från arbetet i stab kunskap och färdighet i de processer och format som präglar stabstjänsten.  

Arbetet kräver att du är mycket initiativrik och har förmågan att självständigt se och lösa problem. Som person är du social, prestigelös och lätt att samarbeta med. Du har en god helhetsförståelse för den kontext du jobbar i och har förmågan att sammanväga alla relevanta aspekter i ditt beslutsfattande. Du har förmågan att lösa dina uppgifter även under tidspress eller då andra yttre faktorer påverkar uppgiftens lösande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i samband med uttagningstester.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

För upplysningar om befattningen kontakta
Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Innan eventuell anställning kommer du att kallas till förbandet för kompletterande tester samt säkerhetsprövning. Tillträde av befattning bestäms efter dialog och överenskommelse med nuvarande arbetsgivare.

Fackliga företrädare

OFR/O, Mats Häggström

Försvarsförbundet, Caroline Nilsson

SACO-S, Anneli Helmersson

SEKO, Urban Hellqvist

Samtliga nås via växeln 013-28 30 00

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-03-01 till Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ofullständig ansökan behandlas ej.  

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 850 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 januari 2022
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-03-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan