Planeringsofficer till Flygstaben

Om tjänsten

Vill du arbeta med Försvarsplanering på Flygstaben? Är du en teamspelare som är målinriktad och van att leda projekt? Då finns det en plats för dig som Planeringsofficer (OR8) på Planeringsektionen på Flygstaben.

Flygstaben organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningssförband. Med stöd av Flygstaben leder Flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare varav cirka 280 på Flygstaben.

Flygstaben har tre huvudprocesser i form av planering, genomförande och stöd. Planering sker inom planeringsavdelningen, PlanA. I PlanA återfinns tre sektioner varav Planeringssektionen, PlanS, ansvarar för Försvarsplanering.

PlanS genomför Försvarsplanering i tidsperspektivet bortom månader. PlanS utvecklar och vidmakthåller Flygtaktisk chefs (FTCH) planverk inom försvarsplanering, beredskapsplanering och internationella insatser. Inom detta arbete utarbetas stående order för operationer (SOFO), grundoperationsplan (GROP), operationsplaner och inriktningar.

Inom ramen för Försvarsplanering samverkar PlanS nationellt inom Totalförsvaret och med internationella partners. PlanS ansvarar för FTCH genomförande av taktisk värdering (TaV) samt stödjer Insatsstaben (INSS) med operativ värdering inom ramen för försvarsmaktens krigsorganisationsvärdering (KROV).

I planeringsarbetet identifierar sektionen eventuella behov av taktikutveckling och återmatar taktikutvecklingsfrågor till ansvariga för utvecklingsfrågor på Flygstaben.

För större övningar utvecklar och vidmakthåller sektionen Flygvapenchefens (FVC) långsiktiga övningsplanering och inriktning samt koppling mot TaV och annan inriktning. PlanS leder utvecklingen av Flygstabens krigsorganisation genom rollen KFA FS som har tillikabefattning Stf C sektionschef PlanS. PlanS leder införande av ny Lv-förmåga enligt Flygstabens Lv stabsarbetsplan.

 

Om befattningen
Som specialistofficer OR8 erbjuder Flygstaben dig i rollen som planeringsofficer att utveckla samt bygga vidare din yrkesskicklighet och expertis inom området Försvarsplanering. På PlanS arbetar vi som ett team där laganda och samarbete är en viktig framgångsfaktor för sektionens arbete och trivsel.

Du får arbeta i olika Försvarsplaneringsprojekt, antingen som projektledare eller som biträdande projektledare. Försvarsplaneringsprojekten definieras, initieras och följs upp av Försvarmaktens operativa nivå på Högkvarteret, insatsstaben (HKV INSS). Projekten styrs sedan ut i förekommande fall till taktisk nivå där PlanS företräder Flygtaktisk chef (FTCH) med stöd av övriga Flygstaben. PlanS arbetssätt bygger främst på att använda och koordinera personal med kompetenser ur hela Flygstaben utifrån efterfrågad kunskap kopplat till våra projekt.

I varje större Försvarsplaneringsprojekt arbetar PlanS dessutom utifrån att varje projektledare skall ha en biträdande projektledare samt att vid speciellt valda tillfällen kunna kraftsamla hela sektionens kompetens för grupparbeten. Singelkompetenser undviks genom redundans och kunskapsspridning inom sektionen. Detta syftar i sin tur till att sektionen får en bra överblick och helhetsbild, vilket är viktigt i koordineringen och synkroniseringen mellan projekten.

Du kommer i din roll på sektionen ges möjlighet till att utveckla OR 8-befattningen utifrån perspektivet som specialistofficer.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Stödja C PlanS vid koordinering och prioritering av uppgifter
 • Lösa tilldelade uppgifter enligt PlanS verksamhetsplan
 • Delta i arbetsgrupper och möten enligt FS ArbO
 • Delta i interna och externa stabsmöten och internat
 • Vara beredd att tjänstgöra som VB

 

Kvalifikationer

 • Specialistofficer OR8, gärna med erfarenhet av Försvarsplanering
 • Kunna genomföra/leda del av bedömande samt upprätta planer och order.
 • God kunskap avseende Luftstridskrafterna med god förståelse för ingående komponenter samt dess bidrag till helheten
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska
 • Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information

 

Meriterande

 • Erfarenhet av internationell tjänst
 • Erfarenhet av VIDAR, PRIO, ISUS och SWECCIS
 • Goda kunskaper avseende operativ planeringsmetod
 • Tidigare tjänstgöring vid HKV eller taktisk stab

 

 

Personliga egenskaper

 • Goda ledaregenskaper samt kunna arbeta strukturerat och målinriktat i rollen som projektledare
 • God samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta i grupp
 • Kunna ta initiativ och driva verksamheten framåt
 • Kunna hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer, vilket bland annat innebär att kunna skifta fokus och göra omprioriteringar
 • Vara flexibel och ibland kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad (hel-deltid):100 %
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Flygstaben, C PlanS Övlt Michael Herre via mejl till michael.herre@mil.se

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Flygstaben, personalsektionen Emma Gustafsson via mejl till emma.z.gustafsson@mil.se


 
Fackliga företrädare:

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin

Försvarsförbundet OFR/S, Christina Sonberg

SEKO, Hans Rengren

SACO, Borka Medjed Hedlund

Samtliga nås via FM växel på 08-788 75 00.

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-09-14. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 30 juni 2022
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Flygstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-09-14

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan