Underrättelsesoldater (OR 1–5) sökes till 32.underrättelsebataljon, K 3

Om tjänsten

Beskrivning av enheten

32.underrättelsebataljon är ett krigsförband som verkar på den operativa eller högre taktiska nivån. Bataljonen genomför underrättelseoperationer syftandes till att tillgodose ställda underrättelsebehov eller bidra med information till den totala lägesbilden.     

Underrättelseskvadron utgör en av bataljonens inhämtningsskvadroner och inhämtar underrättelser genom spaning, övervakning, samverkan, utfrågning och stöds av sensorer för ljud- och bildupptagning.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Skvadronens samtliga grupper arbetar ofta självständigt inom stora områden, långt ifrån egna förband och har som huvuduppgift att inhämta information genom spaning. Uppgifterna skall kunna lösas i alla typer av terräng, alla årstider och dygnet runt. Underrättelseskvadronens grupper förflyttar sig till fots, med skidor eller med hjälp av olika fordon.

Du förväntas att delta i nationella- samt internationella insatser samt stå i beredskap. Under den period då insatser inte bedrivs sker fortlöpande utbildning, träning och återhämtning.

Vi eftersträvar mångfald på skvadronen utan att göra avkall på fysiska eller psykiska krav. Uppgifterna är komplexa och utförs i olika miljöer och sammanhang där vi ser mångfald med olika etniciteter, kön, kulturell bakgrund och ålder som en styrka.

Efter ett grundläggande utbildningsår har du möjlighet att inrikta dig enligt nedan:

 • Underrättelsesoldat Som underrättelsesoldat är din främsta arbetsuppgift att inhämta genom främst fast och rörlig spaning. Underrättelsepatrullerna skall även ha förmåga lösa stridsuppgifter i syfte att nedkämpa prioriterade mål.
 • SUAV Huvuduppgiften är att vidmakthålla din förmåga och lösa uppgift med SUAV-systemen. Du genomför spaning både för skvadronens räkning och för högre chefs räkning.
 • Sensor Du spanar med skvadronens mer avancerade sensorer, antingen självständigt eller understödjer andra delar av skvadronen.
 • Chefsstödsgrupp Du understödjer både på skvadron- och plutonsnivå, handhar skvadronens avancerade IT- och sambandssystem samt stödjer skvadronen avseende underhåll. Du framför flera olika typer av fordon såsom tung lastbil, terränghjuling och snöskoter.

Är du intresserad av någon av soldatinriktningar vid skvadronen, ser vi fram emot att läsa din ansökan!

 

Typ av anställning

Tjänsten vid enheten finns i nivåerna OR 1–5. Du som är GSS/K erbjuds inledningsvis en tidsbegränsad anställning om högst åtta år, med möjlighet till förlängning. Sex månaders provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag.

 

Krav för anställning

 • Genomförd värnplikt, GMU eller GU med godkända betyg
 • Godkänd fysisk förmåga enligt FM FysS tilläggsprov KPK3 nivå 4
 • Lägst B-körkort
 • Genomfört och bedöms lämplig utifrån samtliga moment i urvalsprocessen

 

Meriterande kvalifikationer

 • Anställd/tidigare anställd som GSS alt. gruppbefäl under minst ett år
 • Utbildning/erfarenhet av jägar-, spaningstjänst
 • Militärt förarbevis (TGB 1522, TGB 14, skoter, terränghjuling)
 • Sambandsutbildning
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

 

Uttagningsprocess
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du att bli kallad till fältprövande tester, läkarundersökning och intervjuer som genomförs under helgen vecka 214. Tjänsten är öppen att söka för personal enligt punkten krav för anställning. Utbildning i grundläggande jägar-, spaningstjänst kommer att tillgodoses under första året som anställd.

 

Övrigt

Arbetsort: Karlsborg

Tillträde: Augusti 2022

Individuell lönesättning tillämpas enligt Försvarsmaktens avtal.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta k3-32undbat-321skv@mil.se

Märk e-mail med rekrytering och befattning i ärenderad (Ex. ”Rekrytering Underrättelseskvadron”).

Eventuell kallelse till tester skickas till den mejladress du angivit i ansökan.

Fackliga representanter 

Wanäs OF: K3-wanasofficersforening@mil.se eller tel. 0505-451419

 

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2022-02-27. Din ansökan ska innehålla följande:

 • Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt
 • CV inklusive kontaktuppgifter till 3 referenter
 • Kopia av körkort och ev. förarbevis
 • Vitsord/omdöme från värnplikt, GMU eller GU
 • Övriga intyg, betyg och dylikt relevant för tjänsten

Välkommen med din ansökan!

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt skyttebataljon och en underrättelsebataljon.
Den lätta skyttebataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).

Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 januari 2022
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer – K 3
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-02-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan