13. Säkerhetsbataljon söker GSS/K

Om tjänsten

 

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljon säkerhetshotande verksamhet. 13.Säkerhetsbataljon verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband. Vi är operativa och står i beredskap dygnet runt för att motverka säkerhetshotande verksamhet.

Vi övas för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

 • Kriminalitet
 • Underrättelseverksamhet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Terrorism


Nu söker vi GSS/K till 13. Säkerhetsbataljon

13.Säkerhetsbataljon leder, samordnar och utvecklar underrättelse- och säkerhetstjänst. Bataljonen består av en bataljonstab, som innefattar sektioner med inriktning på personaltjänst, underrättelsetjänst, genomförande, logistik, planering och samband/ledning. En säkerhetsskvadron mark som består av en skvadronsstab, fyra säkerhetsunderrättelseplutoner varav en i Uppsala samt en stab- och trosspluton. Ett säkerhetskompani sjö som är förlagda vid Amfibieregementet i Göteborg. Samt en funktionsskvadron som består av en kriminalteknisk säkerhetsunderättelsepluton, en fältsäkerhetspluton och en närskyddspluton.

Som stabsassistent på pluton eller skvadron ingår du i plutonens eller skvadronens ledningslag och stödjer chefer i administrativa uppgifter under produktion och som stridsledningsassistent under nationell insats. Uppgifter kan bestå av förande av krigsdagbok, användarstöd avseende informations- och sambandssystem, att biträda vid uppföljning av samverkan, föra manuell lägeskarta samt att bistå i övriga uppgifters lösande. Assistenter vid skvadron som pluton bör vara självgående och kunna ta initiativ i utpekad riktning. Meriter särskilt för assistentbefattningarna är god vana i office-paketet och sambandsutbildningar.

Som teknikstödssoldat, mekaniker, sjukvårdare, lednings- eller underhållssoldat ingår du i en grupp om sex till åtta soldater. Plutonen skall under längre tid kunna understödja skvadronen med sjukvård, ledning och logistik. Som ledningssoldat ingår hantering av krypto-/sambandsystem, karttjänst och stabsarbete.

Som underhållssoldat ingår att genomföra operativa transporter samt försörjning. Vidare skall plutonen underhålla och försvara ledningsplatsen och dess personal.

Som soldat på säkerhetsunderrättelsepluton ingår du i en patrull om fyra soldater och tillsammans utgör ni bataljonens yttersta sensor för att indikera och lokalisera säkerhetshotande verksamhet. Patrullens främsta uppgift är att inhämta information genom fast och rörlig spaning, med eller utan hund och med stöd av flertalet olika avancerade tekniska sensorer. Din patrull kan självständigt under lång tid genomföra inhämtning året runt i såväl skog som urban miljö. Patrullmedlemmen kännetecknas av självständighet, en god fysisk förmåga, mycket goda soldatfärdigheter och ett intresse för teknik och utveckling. Grundbefattningarna på patrullen är chef, signalist, fordonsförare och stridssjukvårdare. Efter vidareutbildning och prövad tjänstgöring finns möjlighet att utvecklas mot tilläggsbefattningarna militärpolis, hundförare, söksoldat och prickskytt.

Som Informationssystemsoldat till Informationssystemgruppen (IS-grupp) driftar du bataljonens bearbetningssystem och kärnnod. Bataljonens lednings- och sambandsförmåga nyttjas skarpt dagligen, men särskilt under nationella insatser.

Som säkerhetsutredare på Fältsäkerhetspluton ingår du i ett stridspar. Stridsparet löser uppgifter självständigt eller tillsammans med andra. Fältsäkerhetspluton stödjer eget- och sidoförband samt högre chef med både säkerhetsskydds- och säkerhetsunderrättelsetjänst såväl nationellt som internationellt. Uppgifterna omfattar bland annat framtagning av åtgärder som syftar till att hindra eller försvåra säkerhetshotande verksamhet.


Krav

 • Genomförd värnplikt/GMU med godkänt resultat
 • Körkort B

Meriterande

 • Utbildning inom militär- och/eller civil säkerhetstjänst
 • Erfarenhet från militär eller annan statlig underrättelse- och/eller säkerhetstjänst
 • Tidigare tjänstgöring vid säkerhets-, spanings- eller jägarförband
 • Erfarenhet från nationella eller internationella insatser
 • Förarbevis terrängbil
 • Goda administrativa kunskaper och förmåga att uttrycka dig i skrift
 • Tidigare tjänstgöring på logistik-, lednings-, eller sjukvårdsförband

Personliga egenskaper

En befattning hos oss ställer krav på god samarbetsförmåga och social kompetens. Då arbetstempot ofta är högt förutsätter det att du har en hög stresstålighet och uthållighet. Arbetet innebär hantering av sekretessklassificerad information vilket ställer krav på att du är ansvarsfull och har hög personlig integritet. Du är initiativtagande och engagerad med god förmåga att självständigt planera och lösa uppgifter som kan sträcka sig över tid.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med 6 månaders provanställning
Arbetsort: Kungsängen

Befattningen tillsätts enligt överenskommelse.

Anställningsprocessen innefattar bland annat intervju, fystester samt arbetsprov och det genomförs under v.211 i Kungsängen på Livgardet. Separat kallelse med ytterligare information kring vilken dag du kallas kommer att skickas ut inför testveckan.

Efter anställning kommer du att genomföra utbildning för att bli operativ och kunna nyttjas till nationella insatser.

Information om lediga befattningar
Lt Martin Hammarström, LG-13Sakbat-rekrytering@mil.se

Märk mailet ”Befattningar 13. Säkerhetsbataljon".

Information om rekryteringsprocessen
Personalgeneralist Ida Hyppel, LG-13Sakbat-rekrytering@mil.se

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Tomas Klasson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2022-01-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för en befattning hos oss.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 27 januari 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan