Sjövärnskåren söker sjömän till sjöss & i staben inom Hemvärnet runt Sveriges kust

Om tjänsten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. På uppdrag av Försvarsmakten rekrytererar och grundutbildar Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer till Hemvärnsförbanden. Om du vänder dig till en frivillig försvarsorganisation kan du, baserat på ditt intresse och din bakgrund, få en specialistbefattning inom Hemvärnet.

Mer om vad hemvärnet skall kunna göra kan du läsa här...

Sjövärnskåren anordnar på uppdrag av Försvarsmakten marin befattningsutbildning för dig som vill bli sjöman i Hemvärn med marina uppgifter. Genom att gå utbildningen erbjuds du möjlighet att, vid sidan av ditt vanliga arbete eller studier, göra en insats för Försvarsmakten och Sveriges säkerhet. Du kommer att få en meningsfull och spännande fritidssysselsättning, nya goda vänner samt möjlighet att få lära dig mycket.

För att kunna teckna avtal som sjöman mot ett hemvärnsförband krävs att du genomgår eller tidigare har genomgått två utbildningar:

1) Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och

2) en marin befattningsutbildning mot din specifika befattning.

 1. Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F):

Om du inte tidigare genomfört någon militär grundutbildning (värnplikt, GMU eller GU) börjar din vandring mot en krigsplacering inom Hemvärn med marina uppgifter med en två-veckor lång grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F). GU-F är en komprimerad militärtjänst/GMU/GU där du bland annat får pröva på skytte med AK-4:a, grupps försvar, sjukvård, militär exercis,m.m. Dessa veckor kan vara ganska krävande, men brukar vara uppskattade och ge minnen för livet.

Mer om GU-F kan du läsa här...

 1. Befattningsutbildning mot din specifika roll som sjöman:

Nästa steg är en grundläggande befattningsutbildning som är kopplad till din tänkta befattning. Genom Sjövärnskåren utbildas du mot: instegsbefattningen besättningsman (ansvarar ute på däcket för bl.a. utkik, lägga till och kasta loss), maskinman (ansvarar för maskinrummet), båtförare (tillika fartygschef), sjötransportledare (sitter i en stab på land och ansvarar för hur båtplutonen skall nyttjas strategiskt) samt Tekniker (sitter i staben beredd att åka ut till båt/fartyg som fått tekniska problem). Att gå dessa utbildningar förutsätter ett medlemskap i en frivillig försvarsorganisation, exempelvis din närmaste lokala sjövärnskår.

Mer om Sjövärnskåren och vår verksamhet inom Hemvärn med marina uppgifter kan du läsa här…

 Krav:

 • Samtliga befattningar: simkunnig, god fysik, vana alternativt intresse för sjön, minst 18 år gammal och svensk medborgare.
 • Besättningsman: ett starkt intresse för båtar och kustliv.
 • Maskinman: åtminstone ett giltigt Maskinbefäl klass 8 eller motsv.
 • Båtförare: åtminstone ett giltigt Fartygsbefäl klass 8.
 • Sjötransportledare: erfarenhet av att framföra båt i skärgårdsmiljö och att du har god vana av navigation.
 • Tekniker: Teknisk kompetens inom bl.a. motorer och diverse elsystem m.m.

Personliga egenskaper:

Som sjöman i Hemvärn med marina uppgifter krävs att du är en lagspelare som ser till helheten. Vi ser att du som söker är praktiskt lagd samt tycker om utmaningar. Självklart har du ett genuint intresse av båtar och sjöl iv samt en önskan om att bidra till försvaret av Sverige.

För frågor kontakta:
Kontaktperson är Carl-Johan Tersmeden, Nationellt rekryteringsansvarig hos Sjövärnskårernas Riksförbund. Du når Carl-Johan på 070-462 12 55 under kontorstid måndag-fredag eller rekrytering@sjovarnskaren.se.

Observera - ring inte direkt till Hemvärnet angående frågor till denna annons! Ansökningar till denna tjänst kommer att behandlas löpande. 

Att vara specialist (frivilligpersonal) i Hemvärnet med marina uppgifter:
Befattningen är inget arbete - alltså ingen vanlig anställning - utan är ett ideellt åtagande. Specialisten får under utbildning och övning en ersättning (dagpenning) samt fri mat, fritt boende och fri resa. En specialist i Hemvärnet med marina uppgifter tjänstgör enligt ett avtal som är tecknat mellan Försvarsmakten och den enskilde om att tjänstgöra mellan fyra och tolv dagar per år beroende på tjänst och geografisk tillhörighet. OBS! De befattningar som vi rekryterar till verkar enbart inom Sveriges gränser!

Ansökan
Ansökan gör du via denna annons på ”Försvarsmakten Jobb” samt på Försvarsmaktens karriärportal ”Mitt Försvarsmakten”. Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter på båda sajterna för att vi skall kunna omhänderta din ansökan på bästa sätt. När du registrerar dig på Mitt Försvarsmakten måste du skriva att du är intresserad av marina befattningar inom Hemvärnet.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. På uppdrag av Försvarsmakten rekryterar och grundutbildar Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer till Hemvärnsförbanden. Om du vänder dig till en frivillig försvarsorganisation kan du, baserat på ditt intresse och din bakgrund, få en specialistbefattning inom Hemvärnet. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Då tjänstgöringen utgör placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med tjänstgöring följer en skyldighet att krigsplaceras.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 september 2022
 • Plats: Flera orter, Hela Sverige, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten Hemvärnet (FM HV)
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan