Stf gruppchef  SB/IS-grp vid grundutbildningsbataljon

Om tjänsten

Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband  (1.Operativa logistikbataljon, 15.Brigadtekniska kompaniet och 25.Brigadtekniska kompaniet) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst,  förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad, Boden, Skövde och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU-kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Skövde, Kungsängen samt Boden.

 

Stf gruppchef SB/IS-grupp

Om enheten

FMTS har bland annat till uppgift att grundutbilda rekryter till våra krigsförband inom 1. Operativa logistikbataljon. Vapnö kompani upprättades 2018 med ansvar för grundutbildning av bataljonens rekryter. Vår uppgift är att utbilda och öva rekryterna i soldattjänst såsom vapentjänst, strid, fälttjänst, sjukvård, fysisk träning, mm. samt att utbilda och öva dem i deras specialistkompetens för att ingå i respektive kompanier i krigsförbandet. Kompaniet består i dagsläget av 3 grundutbildningsplutoner och en mekanikerskola men ska tillväxa för att kunna möta den utökade rekrytvolymen.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

SB/IS-gruppen är bataljonsstabens helpdesk och utgör ett användarstöd för stabspersonalen som arbetar i LSS MARK (Ledningsstödsystem MARK. Informations- och sambandssystem). Du stödjer vid drift, övervakning, underhåll och konfiguration av LSS MARK vad avser hårdvara, grundläggande IT-tjänster operativsystem, databaser och applikationsservrar. Befattningens dagliga uppgifter består i drift av system i bruk och vid behov verka som instruktör med fokus på att utbilda rekryter.

 

Kvalifikationer

- Grundläggande militär utbildning/värnplikt (lämpligen Samband/ledning, IS assistent eller SB/IS mekaniker motsv.)

- Körkort , lägst *B***

 

Meriterande

- Genomförd gruppchefsutbildning

- Kunskaper och erfarenhet av drift av FMLS LSS MARK 1.5

- Genomgått kurs SA-LAN (Ledningssystem stabsplats)

- Genomgått kurs i Färist 3.x (begränsad behörighet)

- Genomgått kurs MKN Taktiskt bärarnät telefoni GK

- Genomgått kurs Systemkurs C2 SLB

- Kunskaper och erfarenhet av upprättande/drift av SbE

- God förmåga att läsa och förstå engelsk facklitteratur inom arbetsområdet

 

Personliga egenskaper

Du bör ha en god förmåga att kommunicera och samarbeta. Som person är du initiativrik, drivande och van att leverera med hög kvalitet. Du är även strukturerad, noggrann och säkerhetsmedveten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. FMTS vill ta tillvara de kvalitéer som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenhet i våra rekryteringar.

 

Övrig information

- Anställningsform: Heltid

- Tillträde: Enligt överenskommelse

- Tjänstgöringsort Halmstad

- Anställning enligt FM avtal för kontinuerligt tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän.

- Befattningen är GSS nivå OR4, inget krav för ansökan, lämplig individ kompetensutvecklas stegvis till nivå OR4.

 

Upplysningar om befattningen

Göran Persson, Sektionschef Utbildningsstöd, Grundutbildningsbataljon

Tel: 035-266 20 00 (vxl)

 

Information om rekryteringsprocessen

Pär Björmark, Personalchef, Grundutbildningsbataljon

Tel: 035-266 20 00 (vxl)

 

Fackliga kontaktpersoner vid FMTS

HSOF: Anders Norén

OFR-S: Roland Kramer

SACO: Nermina Dzanic

SEKO: Jörgen Stehn

Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-14. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 juni 2022
  • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
  • Förband: Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-08-14

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan