Soldater (GSS/K) till Roma kompani, 1811.Pansarskyttekompaniet på Gotland

Om tjänsten

Soldater (GSS/K) till Roma kompani, 1811.Pansarskyttekompaniet på Gotland

Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Försvarsmakten ska främja Sveriges säkerhet och hävda Sveriges territoriella integritet.

181.Pansarbataljonen är sedan 1 juli 2017 etablerade på Gotland. Bataljonens huvudsakliga fokus är markstrid. 181.Pbat består av ett pansarskyttekompani, ett lednings-, underhålls- och understödskompani och ett stridsvagnskompani. 181.Pansarbataljonen är del av Gotlands Regemente, P18. Roma kompani utbildar ett pansarskyttekompani som består av tre pansarskytteplutoner och en stab- och trosspluton. Vidare utbildar kompaniet en värnpliktig stridsvagnspluton och en värnpliktig stab- och trosspluton.

Vem är du?  

Du är ansvarsfull, har alltid service i åtanke och föredrar att arbeta utifrån mål och inte detaljstyrning. Du ser till att effektivt och strukturerat lösa problem för att kunna genomföra dina och förbandets uppgifter.

Befattningsbeskrivning

Vi söker soldater till olika befattningar. Det finns formella krav för samtliga soldatbefattningar samt vissa specifika för enskilda tjänster. Viktiga personliga egenskaper är god fysisk prestationsförmåga, samarbetsförmåga och vinnartänkande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Formella krav för samtliga tjänster

 • Svenskt medborgarskap
 • Godkänd registerkontroll
 • Genomförd och godkänd värnplikt, GU eller GMU
 • Godkända fysiska krav. Fälttest 12.00 och Multitest 175p. Vid testtillfället kommer Coopertest genomföras.

Stridsfordonsbesättning

Som besättningsman ingår du i en pansarskyttegrupp bestående av förare, skytt, vagnschef och 7 skyttesoldater. Den huvudsakliga tjänsten genomförs uppsutten i strf 90.

Formella krav

 • B-körkort
 • Grundläggande vagnsutbildning strf 90

Sjukvårdsgruppchef

Som sjukvårdsgruppchef leder man sjukvårdstjänsten inom kompaniet. Under fältmässiga förhållanden innebär detta det dagliga sjukvårdsarbetet, medan det under inre förhållanden innebär att man övar tillsammans med övrig trupp, utbildar inom sjukvård eller fortbildar sig själv.

Sjukvårdsgruppen består av sjukvårdsgruppchef, sjukvårdare, sjuksköterska och förare BV410.

Formella krav

 • Utbildad gruppchef GBU/GS1

Önskvärda meriter

 • Grundutbildning alternativt värnplikt som sjukvårdsgruppchef.
 • Tjänstgöring på mekaniserat förband.
 • Vagnchef BV410

Skyttesoldater

Skyttesoldaten ingår i en skyttegrupp om 6-7 man. Huvuduppgiften i strid är att betjäna ett av gruppens understödsvapen och i samverkan med resten av gruppen genomföra strid från stridsfordon 90 eller avsuttet. Ofta löses uppgiften under fysisk och psykisk press.

Trossoldater

Trossoldaten ingår i kompaniets packgrupp vars uppgifter är att förse kompaniet med livsmedel, ammunition och reservdelar. trossoldaten är förare på en av gruppens lastbilar och ansvarar för lastbilens underhåll.

Som trossoldat bör man vara initiativtagande, självgående, ha hög fysisk förmåga och ett väl utvecklat ordningssinne.

Trossgruppen arbetar ofta självständigt tillsammans med kompaniets kvartermästare.

Formella krav

 • B-körkort

Önskvärda meriter

 • Förarbevis tung lastbil alternativt C-körkort.
 • Förarbevis Tgb30/40
 • Förarbevis tung släpvagn.
 • Full ADR

Eldledningsbiträde/eldledningsassistent

Eldledningsbiträdet understöder eldledningsgruppchefen med förslag och inmätning av mål.
I huvudsak använder eldledningsbiträdet stridsfordonets eldlednings- och observationsinstrument, men även burna system vid avsutten tjänst.
Arbetet ställer stora krav på initiativförmåga, noggrannhet och precision i lösandet av uppgifter.

Önskvärda meriter

 • Sensor- eldledningsutbildad
 • Tidigare tjänstgöring på mekaniserat förband.

Mekaniker strf 90.

Som mekaniker ingår du i kompaniets driftstödsgrupp. Mekanikern är ansvarig för att underhålla samt genomföra reparationer på kompaniets materiel. Mekanikern planerar samt följer upp statusen på kompaniets vagnar samt materiel. Som mekaniker behöver man vara självgående, påhittig och lösningsorienterad.

Önskvärda meriter

 • Tidigare utbildning/arbete inom fordonsteknik
 • Utbildad chassimekaniker strf 90.

Frågor?

Fackliga representanter: OFR/O Karl-Johan Boberg (Karl-Johan.Boberg@Officersforbundet.se ) OFR/S Martin Sparr (martin.sparr@forsvarsforbundet.se ) SEKO Thomas Klasson (thomas.klasson@mil.se), SACO Marie Nygren,( marie.nygren@mil.se )

Anställningsstart: Preliminärt vecka 32. Tester och intervjuer maj/juni.

Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.

Lön: Individuell lönesättning.

I ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämplig för denna befattning samt bifogar CV och ansökningsbrev. Bifoga även militära betyg samt intyg för genomförda utbildningar.

Urval sker löpande, skicka in din ansökan idag!

AgV GSS/K 8+4 år

Tjänstgöringsort: Tofta/Gotland

Övrigt

Har du frågor om befattningarna, hör av dig till HR på P18-181pbat-S1@mil.se

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Gotlands regemente återupprättades den 1 januari 2018 för att stärka Försvarsmaktens närvaro på den strategiskt viktiga ön. Sedan 2020 utbildas återigen värnpliktiga på P 18 och förbandet kommer stegvis att tillföras fler förmågor under perioden fram till 2030.
Läs gärna mer på www.forsvarsmakten.se/p18

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 maj 2022
 • Plats: Gotland, Gotlands län, Sverige
 • Förband: Gotland regemente - P18
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-05-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan