Kvartermästare till 2.Brigadspaningskompaniet/Grenadjärkompaniet

Om tjänsten

Kvartermästare till 2.Brigadspaningskompaniet/Grenadjärkompaniet

Befattningen erbjuder
OR-7 befattning i tjänst som Kvartermästare vid 2.brigadspaningskompaniet/Grenadjärkompaniet.

Om enheten
2.Brigadspaningskompaniet utgör krigsförbandet vid Grenadjärkompaniet (Fredskompaniet) och
utbildar och upprätthåller ett mekaniserat spaningskompani samt inhämtar mot 2.Brigadens
underrättelsebehov. 2.Brigadspaningskompaniet är ett fristånde krigsförband som dels utbildar
värnpliktiga mot krigsförbandet men även genomför verksamhet mot brigaden och dess stående
uppgifter. Kontinuerlig utbildning av värnpliktiga parallellt med lösandet av skarpa uppgifter är
kännetecknandet för kompaniet. Kompaniet är utrustat med Stridsfordon 9040 och nyttjar många
olika tekniska hjälpmedel för att lösa sin uppgift. Kompaniet karaktäriseras av ett självständigt
uppträdande och av uppdragstaktik där vi fördelar förtroende och mandat på chefer i alla nivåer.

Grenadjärkompaniet genomför under utbildningsåret 22/23 utbildning av värnpliktiga till
2.Brigadspaningskompaniet. Därefter kommer Grenadjärkompaniet att genomföra fortsatt utbildning
av värnpliktiga med ökat numerär fast åt andra krigsförband än 2.Brigadspaningskompaniet. Vi
kommer fortsatt att bemanna 2.Brigadspaningskompaniet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kvartermästare vid 2.Brigadspaningskompaniet/Grenadjärkompaniet är du en del av
kompaniledningen och deltar i det ordinare dagliga arbetet där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är
att leda och planera kompaniets förnödenhetsförsörjning och övriga logistikbehov kopplat till
kompaniets planering både i fred och krig samt ansvarar för de lokaler som kompaniet nyttjar för sin
verksamhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda, planera och genomföra uppföljning av förbandets materiel
och utrustning på kort och lång sikt. Leda det kontinuerliga matrielunderhållet på kompaniet i syfte
att möjliggöra för chef att kunna genomföra planerade uppgifter.

Du understödjer värnpliktsutbildningen där du tillser att rätt materiel och utrustning finns tillgänglig
vid rätt tid och plats så som t ex. bokning transporter, faciliteter och uthållighet till den planerade
värnpliktsutbildnigen som genomförs vid kompaniet.

Du kommer att understödjas av en värnpliktshandläggare vars huvuduppgifter är lönehantering,
tidsadministrering, resebeställningar och matbeställningar åt värnpliktsutbildningen.

Kvalifikationer
 •  Specialistofficersutbildning alternativt Officersutbildning OF1/2
 •  B-körkort

Meriterande
 •  Tidigare tjänstgöring i liknande befattning
 •  Genomfört LogS utbildningar upp till Bataljon samt Kvartermästarutbildning
 •  Fördjupad kunskap i system PRIO, SAP GUI logistikmoduler, Inventeringsmoduler, inköp/handla samt Travel assistant samt kunskaper att arbeta i VIDAR
 •  C-körkort
 •  Tidigare tjänstgöring vid mekaniserat eller motoriserat förband

Personliga egenskaper
Som person är du självständig, aktiv och löser uppkomna problem. Du har förmågan att arbeta mot
uppsatta mål, syften och krav. Du är social och kan få god kontakt med sido- och stödjande enheter.
Vidare har du ordningssinne och förmågan att ställa tydliga krav och följa ställda uppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder
enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika
värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på
www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Kvarn
Tillträdesdatum: Senast 1/7

För upplysningar om befattningen kontakta:
Kn Erik Andersson, Kompanichef 073-8501233
Fv Björn von Wowern, Kvartermästare 070-2547884

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Lt Filip Wolff, Chef S1 Utbildningsenheten P4 072-2347655

Fackliga företrädare:
Officersförbundet Niclas Schöld, Försvarsförbundet Helena Astanius och SEKO-F Lola
Ahlgren. Samtliga nås via växeln på tel 0500-46 50 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-06-05. Din ansökan bör innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.

Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 maj 2022
  • Plats: Motala, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs regemente – P 4
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-06-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan