StfC/Chef Stridsfotogrupp Operativa kommunikationsförbandet, OR6-7/K

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stridsfotograf kommer du att i huvudsak producera stillbild och video inom ramen för Försvarsmaktens kommunikationstjänst. Du kommer att producera såväl kortare nyhetsinslag som omfattande produktioner om myndighetens verksamhet.

Arbetet sker till stor del enskilt och med eget ansvar för planering, genomförande och samverkan med andra aktörer inom och utanför myndigheten. Samtliga stridsfotografer löser både video- och stillbildsuppgifter och strävar efter multikompetens.

Som stridsfotograf kommer du att ansvara för att den audiovisuella kommunikationen som produceras håller en hög kvalitet i enlighet med myndighetens direktiv för kommunikationstjänst.

Försvarsmaktens stridsfotografer följer svenska soldater och sjömän varhelst de verkar, i Sverige såväl som utomlands. Stor del av arbetet utförs på annan ort vilket innebär många resdagar och ofta oregelbunden arbetstid. Höga krav ställs på soldatfärdighet och fotokunskaper.

Som nyanställd kommer du under den första tiden att genomföra befattningsutbildning parallellt med produktion under handledning. Du kommer att utbildas inom bland annat utredningsstödjande dokumentation, kommunikationstjänst, säkerhetstjänst, sambandstjänst och fordonstjänst.

Som specialistofficer kommer du efter genomförd befattningsutbildning leda underställda stridsfotografer och ansvara för såväl mindre som större projekt.

För att trivas med tjänstgöring på avdelningen är det viktigt att du är flexibel, följsam, kommunikativ, ansvarsfull och trivs med att skapa nya kontakter och har god social kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även skyldighet att tjänstgöra utomlands.

Stridsfotoavdelningen

Är en nationell strategisk resurs som dokumenterar Försvarsmaktens verksamhet i Sverige och internationellt genom foto och video. Syftet är att bidra till att chefer på alla nivåer får bättre uppfattning om rådande läge och underlag för beslut och utvärdering. Stridsfotoavdelningen kan också användas som verktyg för att bekräfta en viss händelse eller visa hur pågående eller genomförd verksamhet bedrivs eller har bedrivits. Avdelningen har kompetens och förmåga till forensisk dokumentation. Stridsfotografen har förmåga att följa soldater och sjömän på alla platser de verkar och över alla konfliktnivåer. Därför ställs stora krav på soldatfärdigheter.

Om enheten

Operativa kommunikationsförbandet är ett operativt/militärstrategiskt förband som genom kommunikationstjänst och psykologiska operationer analyserar samt påverkar beteenden och attityder hos olika målgrupper i syfte att uppnå politiska och militära mål.
Förbandet har även i uppgift att bevaka informationsmiljön samt analysera, identifiera och möta fientliga påverkansoperationer. Uppgifterna kan lösas såväl nationellt som internationellt. Förbandet har också i uppgift att stödja övriga Försvarsmakten och andra myndigheter med beslutsunderlag avseende informationsaktiviteter samt att ansvara för utbildning och rådgivning inom psykologiska operationer.
Som en resurs för totalförsvaret ska förbandet också kunna stödja andra myndigheter. Förbandet bidrar till högre chefs operativa- och strategiska lägesbild samt analys av informationsmiljön. Grundat på lägesbilden ska förbandet ta fram beslutsunderlag och motåtgärder mot andra aktörers påverkansoperationer och informationsaktiviteter.

Krav för befattningen

 • Specialistofficersexamen
 • Lägst utnämnd nivå OR 6
 • Uppfyller medicinska och fysiska krav
 • B-körkort

Kvalifikationer och kompetens som efterfrågas

 • Akademisk eller eftergymnasial yrkesutbildning inom fotografi eller videoproduktion.
 • Kompetens eller yrkesmässig erfarenhet av fotografi, video produktion och grafisk design.
 • Goda kunskaper i videoredigering och program som t.ex. Adobe Premiere Pro
 • God förmåga att uttala sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Goda IT-kunskaper såväl teoretiskt som praktiskt.
 • Militära förarbevis
 • Erfarenhet av utlandstjänstgöring eller arbete i konfliktområde

Personliga egenskaper

Som person är du ansvarsfull, noggrann och initiativrik. Du har förmåga att kunna växla mellan att arbeta självständigt och arbete i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt dina kvalifikationer utöver militär erfarenhet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Tjänstgöring i förbandet ställer krav på ett högt sekretess- och säkerhetsmedvetande.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattningsnivå: OR 6-7
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse

För information om befattningen och rekryteringsprocessen

Kontakta avdelningschef Lt Mats Nyström, 076-81 00 225, stridsfoto@mil.se

Fackliga företrädare

OFR/O: Magnus Johansson
OFR/S: Clarence Arnstedt
Saco-S: Carl-Johan Pettersson
SEKO: Christian Hedberg

Samtliga nås via växeln: 0171-157000


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-29. Din ansökan ska innehålla personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, CV, arbetsprover och portfolio. Portfolion skall vara så omfattande som möjligt. Länk till bilagor som inte kan bifogas skickas till stridsfoto@mil.se. Observera att endast dokument av typen pdf, doc och jpg kan bifogas.

Om du går vidare i processen kallas du till en första testdag då intervju, hälsokontroll, fysiska tester och arbetsprover genomförs. Därefter kallas några kandidater till en andra testdag för fördjupad intervju samt säkerhetsprövningsintervju.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 mars 2022
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-05-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan