Insatsledare Västra Militärregionen

Om tjänsten

 Staben för Västra Militärregionen rekryterar insatsledare för placering vid ledningssektionen på J3.

Västra Militärregionen (MR V)

Västra Militärregionens stab är ett krigsförband lokaliserat i Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande och hemvärn.

Chefen för Västra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen.

Insatsledningssektionen vid staben tillhör J3 och är den del av staben som ständigt bemannar ledningscentralen (JOC). I JOC följs det rådande läget i regionen och åtgärder vidtas för att omhänderta oönskade händelser eller incidenter.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och leda insatser, kontrollverksamhet och samverkan inom MR V markterritoriella ansvar.

Inom området insatsledning är du ansvarig för att kontinuerligt upprätthålla en korrekt lägesbild över området. Vid incidenter, oönskade händelser eller vid begäran av stöd från civila myndigheter ansvarar du direkt under insatschefen för att leda uppkomna och pågående insatser.  

I vissa fall kommer du att tjänstgöra som insatschef.

Planeringsuppgifter inom stab och utveckling av insatsledning är uppgifter som sker över tiden och varvas normalt med tjänstgöringen i JOC.

Samverkan sker löpande med myndigheter och aktörer inom civila samhället och övriga delar av Försvarsmakten.

Beroende av verksamhetstempot förstärks JOC med olika antal funktionsföreträdare, som insatsledare är det din roll att utgöra den primära kontaktytan gentemot under- och sidoordnade enheter samt att samla underlaget från de olika funktionerna och kommunicera detta. Under normalförhållande har du en assistent till ditt förfogande och ni hanterar gemensamt det löpande arbetet. Arbetet ställer höga krav på förmåga till tempoväxling.

Arbetet bedrivs med koncentrerade ledighetsperioder och innefattar jour-beredskap (inom ramen för avtal om 35h arbetsvecka).

 

Kvalifikationer 

Tjänsten avser en OR7/8-befattning varför vi söker en person med officersexamen, antingen OR7/8 eller OF1-3 med möjlighet och vilja till omgalonering. Befattningen kräver att du har B-körkort. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass krävs godkänd säkerhetsprövning innan anställning kan ske.

Vi söker dig som är noggrann och har ett bra ordningssinne men som även kan hantera komplexa situationer under tidspress, förmågan att anpassa det egna agerandet utifrån omständigheterna är avgörande. Du tycker om samarbete och samordning, ser vad som behöver göras och är flexibel och lyhörd. Du bör också vara intresserad av att utvecklas inom eget ansvarsområde. Du måste kunna utrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Meriterande

 • Kunskap om Försvarsmaktens beredskapssystem
 • Kunskap om Försvarsmaktens insatsverksamhet
 • Kompetens inom transporttjänst/ transportledning
 • Utbildning inom underrättelse- / säkerhetstjänst
 • Fältarbetskompetens
 • Kunskap om marin- alternativt flygvapnets verksamhet

Övrigt

Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Placering

Befattningen är placerad i stab på MRV J3 ledningssektionen i Skövde.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta mj Johan Zackrisson, nås via vxl 0500-465000.

Facklig representanter

Fackliga representanter nås via vxl: 0500-46 50 00.

OFR/O, Göran Hjert

Sista datum för ansökan

Personligt brev och CV samt eventuella referenser önskas senast 2022-05-27.

Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 maj 2022
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Västra Militärregionen - MR V
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-06-17

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan