Sekreterare, Sydkorea, NNSC 2023-2024 & 2024-2025

Om tjänsten

NNSC Sekreterare - Sydkorea - NNSC (OF-3)

Sedan 1953 deltar Sverige i genomförandet av vapenstilleståndsavtalet, Armistice Agreement, mellan Nord- och Sydkorea. Idag arbetar 5 svenska och 5 schweiziska officerare med huvudsaklig uppgift att vara en neutral och oberoende part inom ramen för vapenstilleståndsavtalet. Respektive delegation leds av en generalmajor. Delegationen har sin huvudsakliga arbetsplats (camp) i Panmunjeom, nära den s k Military Demarcation Line.
Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea, NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission), består av representanter från Sverige, Schweiz och Polen. Uppgifterna för NNSC har med åren förändrats. Sedan 2010 sker det dagliga arbetet till övervägande del utgående från nio utökade uppgifter (s k expanded tasks) i den demilitariserade zonen och i övriga delar av Sydkorea. Sedan 1995 sker enbart arbete i Sydkorea. Inget samarbete med Nordkorea sker för närvarande.
De utökade uppgifterna har inneburit en mycket tydlig ambitionshöjning och ett mer aktivt deltagande i det militära övervakningsarbetet och annan operativ verksamhet som dagligen genomförs i den demilitariserade zonen söder om gränslinjen. Förutom övervakning genomförs även utbildning av de sydkoreanska förbanden samt observeras de stora övningar som genomförs mellan USA och Sydkorea.
NNSC har löpande och omfattande kontakter med – United Nations Command, US Forces Korea samt den sydkoreanska försvarsmakten.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Sekreteraren utgör delegationens ”administrativa nav” och håller samman in- och utgående ärenden samt dokumenterar. Sekreteraren förbereder och administrerar i samverkan med de schweiziska och polska delegationens sekreterare NNSC formella möten (NNSC Weekly) och rapporter.
• Ansvarar för expeditions- och arkivtjänst (i tillämpliga delar)
• Ansvarar för daglig samverkan/koordinering i JSA/T1 med den schweiziska delegationen (gakking)
• Ansvarar, tillsammans med den schweiziska delegationen för förberedelser inför NNSC:s formella och informella sammanträden i JSA (Weekly, Plenary meeting)
• Admi nistrerar i samverkan med de schweiziska och polska delegationens sekreterare uppföljning av UNC och KPA/CPV rapportering avseende personal- och materielrörelser enlig AA paragraf 13C och 13D
• Ansvarar för delegationens IT-samordning med UNCMAC
• Ansvarar för delegationens personalhandlingar
• Meddelar berörda organisationer inom insatsområdet om personalförändringar inom delegationen
• Handlägger besök vid NNSC, för vilka delegationen har ansvar, samt till delegationen ställda inbjudningar
• Svarar för in- och utklarering av personal i samband med tjänstgöringens inledning respektive avslutning.
• Deltar i det operativa arbetet
• Koordinerar delegationens mediakontakter
• Genomför DO-tjänst (vakthavande befäl) vid NNSC camp i Panmunjeom, svarar normalt upp som DO måndag-fredag
• Svarar tillsammans med delegationschefen och operationschefen upp för stf delegationschefen vid dennes frånvaro
• Svarar upp för kvartermästaren vid dennes frånvaro

Kvalifikationer
• HOP eller motsvarande meriter
• Tidigare internationell utlandstjänst
• Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Administrativ erfarenhet och förmåga
• Körkort
• Uppfyller FM FYS för internationell tjänst

Önskvärda meriter
• Stor noggrannhet och god organisatorisk förmåga som enskild kan lösa uppgifter
• Erfarenhet från tidigare utlanstjänst i internationell stab

Personliga egenskaper
Som person är du social, utåtriktad och kommunikativ. Du har en stadig plattform i Försvarsmaktens värdegrund och är stabil, omdömesgill och ansvarsfull. Vidare är du mål-och uppgiftsfokuserad och trivs med variation mellan både arbetsuppgifter och tempo. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.


Övrigt
Lön: Enligt avtal
Nivå: OF-3
Krav på militär bakgrund: YO/RO
Enhet: NNSC, Sydkorea
Antal befattningar: 2

Övrig information
Ange i din ansökan om du föredrar att rotera sommaren 2023 eller sommaren 2024.Eventuellt kommer psykologbedömning att genomföras på plikt och prövningsverket som en del av rekryteringen. Rekryteringen kommer att pågå under sommaren och bedöms att avslutas september 2022.

Upplysningar om befattningen
Frågor angående insatsen besvaras av stabsofficerare Per Hansson samt Michael Marmerholt, Enskilda desken, Arméstaben, 08-788 75 00

Information om rekryteringsprocessen
Frågor angående utbildning/insatstider besvaras av HR-Generalist Maria Johnn samt Anna Maria Ringbom, HR Enskilda insatser 08-788 75 00
Utbildningsperiod: Februari 2023 samt Februari 2024
Insatsperiod: Rotation sommaren 2023 eller sommaren 2024 , insatstid 1 år


Fackliga företrädare
OFR/O – Tomas Lahti
OFR/S – Clarence Arnstedt
Saco S – Patrik Fundin
SEKO – Christian Hedberg
Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00.


Sista ansökningsdatum
Välkommen med din ansökan senast 2022-05-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 02 maj 2022
  • Plats: Seoul, Sydkorea
  • Förband: Arméstaben
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan