Kvartermästare/Kommendant, Sydkorea NNSC 2023-2024 & 2024-2025

Om tjänsten

NNSC Kvartermästare/Kommendant - Sydkorea - NNSC (OR7/8)

Sedan 1953 deltar Sverige i genomförandet av vapenstilleståndsavtalet, Armistice Agreement, mellan Nord- och Sydkorea. Idag arbetar 5 svenska och 5 schweiziska officerare med huvudsaklig uppgift att vara en neutral och oberoende part inom ramen för vapenstilleståndsavtalet. Respektive delegation leds av en generalmajor. Delegationen har sin huvudsakliga arbetsplats (camp) i Panmunjeom, nära den s k Military Demarcation Line. Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea, NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission), består av representanter från Sverige, Schweiz och Polen. Uppgifterna för NNSC har med åren förändrats. Sedan 2010 sker det dagliga arbetet till övervägande del utgående från nio utökade uppgifter (s k expanded tasks) i den demilitariserade zonen och i övriga delar av Sydkorea. Sedan 1995 sker enbart arbete i Sydkorea. Inget samarbete med Nordkorea sker för närvarande.
De utökade uppgifterna har inneburit en mycket tydlig ambitionshöjning och ett mer aktivt deltagande i det militära övervakningsarbetet och annan operativ verksamhet som dagligen genomförs i den demilitariserade zonen söder om gränslinjen. Förutom övervakning genomförs även utbildning av de sydkoreanska förbanden samt observeras de stora övningar som genomförs mellan USA och Sydkorea.
NNSC har löpande och omfattande kontakter med – United Nations Command, US Forces Korea samt den sydkoreanska försvarsmakten.


Arbetsuppgifter
Kvartermästaren ansvarar för delegationens underhållstjänst, logistik och infrastruktur med följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
• ansvarar för transporttjänsten och i samråd med den schweiziska delegationen upprättar delegationens veckovisa transportbehov
• är kontaktman mellan delegationen och de lokalanställdas arbetsledare
• är kontaktman mellan delegationen och säkerhetsbataljonen, UNCSB avseende logistik och sjukvårdstjänst
• handlägger ärenden rörande livsmedels- och förnödenhetsförsörjning
• handlägger förråds- och underhållstjänst vad avser UNC-materiel som är tilldelad den svenska delegationen
• handlägger budget- och kameralärenden
• ansvarar för delegationens kontanter och kreditkort
• ansvarar för inköp av varor och tjänster samt för beställning, in- och utförsel av varor från Sverige
• ansvarar för delegationens byggnader i lägret
• vidmakthåller i samverkan med sin schweiziske motsvarighet och UNCMAC underhållsplan för det gemensamma lägret
• upprättar förslag till omsättnings- och investeringsplan för infrastruktur, inventarier och för verksamheten
• ansvarar för redovisning av svensk materiel, ansvarar för gåvolagret
• svarar i samverkan med sin schweiziske motsvarighet för anvisningar till köket samt särskilda inköp
• deltar i det operativa arbetet
• genomför DO-tjänst (vakthavande befäl) vid NNSC camp i Panmunjeom.
• svarar tillsammans med stf delegationschefen upp för sekreteraren vid dennes frånvaro

Kvalifikationer
• Specialistofficer
• Logistikutbildning alternativt dokumenterad erfarenhet av logistikarbete
• Erfarenhet från tidigare utlandstjänst
• Mycket god engelska i tal och skrift.
• Körkort
• Uppfyller FM FYS för internationell tjänst

Önskvärda meriter
• Kvartermästarutbildning alternativt dokumenterad erfarnhet av kvartermästararbete
• Erfarenhet från internationell eller nationell logistikbefattning på taktisk eller operativ nivå.

Personliga egenskaper
Som person är du social, utåtriktad och kommunikativ. Du har en stadig plattform i Försvarsmaktens värdegrund och är stabil, omdömesgill och ansvarsfull. Vidare är du mål-och uppgiftsfokuserad och trivs med variation mellan både arbetsuppgifter och tempo. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Övrigt
Lön: Enligt avtal
Nivå: OR-7/8
Krav på militär bakgrund: Yrkes/Specialistofficer
Enhet: NNSC, Sydkorea
Antal Befattningar: 2.


Övrig information
Ange i din ansökan om du föredrar att rotera sommaren 2023 eller sommaren 2024. Eventuellt kommer psykologbedömning att genomföras på plikt och prövningsverket som en del av rekryteringen. Rekryteringen kommer att pågå under sommaren och bedöms att avslutas september 2022.


Upplysningar om befattningen
Frågor angående insatsen besvaras av stabsofficerare Per hansson samt Michael Marmerholt, Enskilda desken, Arméstaben, 08-788 75 00

Information om rekryteringsprocessen
Frågor angående utbildning/insatstider besvaras av HR-Generalist Maria Johnn samt Anna Maria Ringbom, HR Enskilda insatser 08-788 75 00
Utbildningsperiod: Februari 2023 samt Februari 2024
Insatsperiod: Rotation sommaren 2023 samt sommaren 2024 , insatstid 1 år


Fackliga företrädare
OFR/O – Tomas Lahti
OFR/S – Clarence Arnstedt
Saco S – Patrik Fundin
SEKO – Christian Hedberg
Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00.

Sista ansökningsdatum
Välkommen med din ansökan senast 2022-05-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 02 maj 2022
  • Plats: Seoul, Sydkorea
  • Förband: Arméstaben
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan