Specialförbanden söker civil IT-tekniker till Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Vi söker medarbetare som vill arbeta med vidmakthållande och utveckling av IT

 

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.

Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

 

Beskrivning av enheten

Befattningen ingår i en grupp som leds av en militär gruppchef. I gruppen ingår både civil och militär personal.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av drift, installationer, vidmakthållande, användarstöd, utveckling och tekniskt systemstöm av IT-system i såväl öppen som hemlig IT-miljö. Arbetsuppgifterna kommer lösas tillsammans med övriga i gruppen men också enskilt.

 

Befattningens krav:

Svensk medborgare

Körkort klass *B

 

Meriterande:

Goda kunskaper inom något av följande: Windowsserver/Powershell/Linux/brandväggar, VPN, logghantering, VTC, IP-telefoni samt konfiguration och administration av  nätverksutrustning.

Erfarenhet från IT-infrastruktur från Försvarsmakten eller annan myndighet inom totalförsvaret.

 

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god social- och samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • förmåga att tänka okonventionellt
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.


 

Övrigt

Som anställd i Försvarsmakten erhålls bl. a. följande förmåner:

Fortlöpande kompetensutveckling

Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar/år beroende på din ålder

Tre timmar fysisk träning/vecka och du kan även få ersättning för träningskläder och startavgifter

Lönetillägg vid föräldrarledighet 

Civil befattning (Läs mer här) Internutbildning (Kombattantutb. mm) kommer att genomföras vid förbandet.

 

Tillträde mm

Placering tillsvidare tidigast från 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se  att: IT-tekniker

 

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev och foto bifogas. Kopia på intyg/bevis på genomförd utb motsvarande som åberopas skall bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

 

Sista datum för ansökan:

2023-02-12

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 januari 2023
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-02-12

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan