Chef Utbildningsstödsavdelningen vid Västernorrlands regemente

Om tjänsten

Är du intresserad av ett omväxlande arbete med stor bredd i såväl verksamhets- som kompetensområden? Då har vi en plats för dig som chef för Utbildningsstödsavdelningen (I 21/Utbstödavd) vid Västernorrlands regemente med Jämtlands Fältjägarkår, I 21. Regementet återetablerades den 16 januari 2022 och kommer inledningsvis att verka från tillfälliga grupperingar i Sollefteå och Östersund, för att i senare delen av 20-talet flytta till nya regementsområden på respektive verksamhetsställe.

Avdelningen kommer under din ledning att utvecklas till I 21 Garnisonsstödsenhet (I 21/GarnsE) inför att C I 21 tar garnisonchefsansvar i Nedre Norrland (Sollefteå, Östersund, Härnösand). I 21/Utbstödavd har till uppgift att stödja FM etablering av I 21 i Sollefteå/Östersund och kommer för dessa uppgifter utveckla resurser för I 21/GarnsE, organiserade enligt följande:

 • En Ledningsavdelning i Sollefteå som leder garnisonsstödet för FM verksamhet i Nedre Norrland
 • En Kundmottagning i Sollefteå/Östersund som bl.a. ansvarar för bokning och utlåning av utbildningslokaler och utbildningsanordningar, utfärdande av passerbevis och Id-kort, administration av inpasseringssystem, fördelning av motorvärmare, m.m.
 • En Övnings- och skjutfältsavdelning som ansvarar för driften av våra 5 skjutfält, m.m. inom Västernorrlands - och Jämtlands län
 • En Mark- och Miljöavdelning som stödjer C I 21 i rollen som CMA bl.a. genom att ansvara för yttre miljö, miljötillstånd, stöd vid övningsplanering och genomförande av övningar utanför skjutfält, delegerat ansvar för BVKF, Elsäkerhet och Brandskydd
 • En Idrotts- och friskvårdsavdelning som inom sitt område ansvarar för utbildning och utbildningsanordningar inom friskvård och fysisk träning, arrangemang och genomförande av tävlingar, m.m.
 • En Simulatoravdelning som stödjer med utbildning på, samt tillhandahållande och underhåll av simulatormateriel

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Leder verksamheten vid I 21/Utbstödavd samt utvecklar I 21/GarnsE
 • Ansvarar under I 19/GarnsE för dialoger/skjutfältsutvecklingsmöten med brukarna av övnings- och skjutfält i Sollefteå, Östersund och Härnösand
 • Ansvarar för I 21/Utbstödavd kontakter med externa myndigheter/organisationer såsom Länsstyrelser, Samebyar, Skogsbolag, privata markägare, m.fl.
 • Leder personaltjänsten vid I 21/Utbstödavd
 • Ansvarar för I 21/Utbstödavd periodiska rapportering
 • Företräder I 21/Utbstödavd vid planering och möten på OrgE nivå
 • Deltar i övningar och olika typer av insatser

KRAV

Kvalifikationer:

 • Du har eller har haft en militär tillsvidareanställning i Försvarsmakten
 • Officersexamen
 • OF 3
 • Körkort B

Meriterande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av att leda stabsarbete (planering och genomförande)
 • Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete, inklusive rekrytering av personal
 • Erfarenhet av samarbete med externa myndigheter/organisationer/försvarsindustri
 • Erfarenhet av planering och genomförande av militär utbildning
 • Erfarenhet av utveckling och vidmakthållande av utbildningslokaler och utbildningsanordningar, inklusive skjutfält, för infanteri/mekaniserade förband
 • Erfarenhet av miljöarbete, BVKF, Elsäkerhet och Brandskydd
 • Erfarenhet av idrotts- och friskvårdsarbete
 • Erfarenhet av simulatorstödd militär utbildning, inklusive tillgängliggörande och vidmakthållande av Försvarsmaktens simulatormateriel
 • Lokal kännedom om övnings- och skjutfält i Sollefteå, Östersund och Härnösand

Personliga egenskaper:

Mot bakgrund av bredde i ovanstående arbetsuppgifter och önskvärda erfarenheter är dina personliga egenskaper viktiga. Arbetet ställer krav på hög integritet och god precision i utfört arbete. Du är en stabil person som folk känner förtroende för och som kan företräda enheten på ett adekvat sätt. Du har god förmåga att både självständigt och tillsammans med andra arbeta mot gemensamma högt ställda mål. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter balanserat. Du är kommunikativ och har dokumenterad förmåga att med tydlighet utveckla order- och planverk.

Övrigt:

Arbetsorten är Sollefteå men befattningen innebär också resor i tjänsten i Nedre Norrland, samt i viss omfattning arbete på andra orter som exempelvis Boden och Enköping. Anställningsformen är tillsvidare på heltid och provanställning kommer att tillämpas. Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen/rekryteringsprocessen:

Frågor om befattningen kan ställas till Stabschef I 21, Urban Häggström, 070-288 07 56Frågor om rekryteringsprocessen kan ställas till HR chef I 21, Helén Almroth, 070-569 69 83.

Fackliga representanter – Nås via FM växel 0921-34 80 00

Officersförbundet, Per Davidsson

Försvarsförbundet, Annelie Forshage

SEKO-F, Ann-Charlotte Aittamaa

Ansökan:

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 27 april 2022
 • Plats: Sollefteå, Västernorrlands län, Sverige
 • Förband: Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår – I 21
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan