Stabschef vid FMTS grundutbildningsbataljonstab

Om tjänsten

Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband (1.Operativa logistikbataljon, 15.Brigadtekniska kompaniet och 25.Brigadtekniska kompaniet) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst, förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad, Boden, Skövde och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU-kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Skövde, Kungsängen samt Boden.

 

För vår verksamhet i Halmstad söker vi nu en chef (stabschef) för bataljonsstaben vid FMTS Grundutbildningsbataljon.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stabschef leder och fördelar du stabens arbete. Stabens arbete handlar om att planera och leda värnpliktsutbildning, leda krigsförbandens vidmakthållande/utveckling och leda reparationsplutoner i Boden, Skövde, Kungsängen samt Halmstad.

Som stabschef utgör CPA för bataljonsstabens sektionschefer och är en del av bataljonens ledningsgrupp.

Du är ersättare för chef grundutbildningsbataljon vid behov.

Bataljonsstaben arbetar efter PUT-modellen där bedömanden, beredningar och orderverk är naturliga produkter som tas fram enskilt och tillsammans. Som stabschef leder du bedömande där hela bataljonsstaben ingår.

 

Kvalifikationer

 • Officer OF3
 • Godkänd säkerhetsprövning SK2
 • Körkort B

 

Meriterande

 • Arbetslivserfarenhet som stabschef eller motsvarande.
 • Arbetslivserfarenhet som planeringsofficer vid FM-stab.
 • Arbetslivserfarenhet från övningsverksamhet med krigsförband.
 • Arbetslivserfarenhet inom militär logistik alt. teknisk tjänst
 • Erfarenhet av att arbeta i de administrativa IT-stödsystemen PRIO och VIDAR.
 • Tidigare erfarenhet som CPA i FM.
 • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift.
 • Internationell tjänstgöring
 • Militärt förarbevis

 

Personliga egenskaper

Att vara chef för bataljonsstaben innebär att du måste ha omdöme, kunskap och empatisk förmåga att fatta egna beslut. Du måste ha ett väldigt gott ordningssinne, vara strukturerad samt att du har en god förmåga att tidigt se vad som behöver göras. Du ska kunna planera för detta och under självständigt med stor noggrannhet arbeta med flera uppgifter samtidigt. Detta medför att tempot i verksamheten är av varierande karaktär, vilket ställer krav på att kunna tempoväxla och prioritera. Som stabsmedlem är det viktigt att du är en social person som gillar att arbeta i både grupp och enskilt. 

Personalen vid bataljonen kännetecknas för sin vilja att bidra och stödja med militär logistik var än Försvarsmakten genomför verksamhet. Vår inställning är att vi vill och kan lösa alla uppgifter. Inom bataljonen värdesätter vi en öppen attityd där lyhördhet och delaktighet är en självklarhet.

FMTS och Grundutbildningsbataljonen vill ta tillvara de kvalitéer som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Det är centralt att du naturligt agerar inom ramen för Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

  

Övrigt

Anställningsform: Heltid

Arbetsort: Halmstad

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

 

Upplysningar om befattningen

Övlt Caroline Norenborg, chef FMTS Gu-bataljon Tel: 035-266 20 00 (vxl),

Mj Mette Wiström, chef genomförandesektionen FMTS GU-bataljon Tel: 035-266 20 00 (vxl),

 

Information om rekryteringsprocessen

Sofia Jönsson HR-generalist FMTS GU-bataljon Tel: 035-266 20 00 (vxl).

 

Fackliga företrädare

HSOF: Anders Norén

OFR-S: Roland Kramer

SACO: Nermina Dzanic

SEKO: Jörgen Stehn

Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-22. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 27 april 2022
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-05-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan