Kvalitetschef till Flygstaben

Om tjänsten

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. 

Med stöd av staben leder flygvapenchefen samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Inom Flygvapnet arbetar ungefär 4000 medarbetare. 

Läs gärna mer om oss och vår verksamhet här: 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/flygvapnet/ 

Flygstaben söker en kvalitetschef. Som kvalitetschef för militär luftfart lyder du direkt under flygvapenchefen och ansvarar för att leda och samordna övervakningen av att gällande regler och förfaranden i det militära luftfartssystemet i Försvarsmakten följs. Rollen är kravställd i 4 kap. 7 § FFS 2019:10, och innehavare av rollen ska accepteras av Flygsäkerhetsinspektören vid Försvarsmakten, FSI.  Rollen som kvalitetschef militär luftfart motsvarar Compliance Manager inom civil luftfart.

I rollen deltar du aktivt i flygvapnets ledningsarbete där du förväntas kunna leda projekt för att kvalitetssäkra och förbättra strukturer och metoder inom ditt kompetensområde. I uppgifterna ingår även att bevaka förändringar i aktuella regelverk och analysera dess eventuella inverkan på den militära luftfarten.

 

Utöver ovanstående ingår att:

Utarbeta och fastställa dokumenterad rutiner av uppgifter för kvalitetschef i militär  luftfart, utifrån kravbilden i FFS2019:10
Verifiera genom revision att kraven i FFS2019:10 efterlevs av verksamheten.
Ansvara för att det finns en korsreferenslista mellan FFS2019:10 och R LML (Reglemente Ledning Militär Luftfart).
Årligen utarbeta och fastställa en revisionsplan för Militär luftfart i Försvarsmakten.
Samordna externa tillsyner inom militär luftfart och bevaka att dess resultat omhändertas.
Utveckla kvalitetsarbetet inom det militära luftfartssystemet i samverkan med flygsäkerhetschefen samt övriga kvalitetschefer och företrädare för funktionsområden inom det militära luftfartssystemet.
Stödja vid FM internutbildning av kvalitetsrevisorer.

 

Kvalifikationer:

Kvalitetschefsutbildning eller likvärdig utbildning.
Flerårig erfarenhet som revisonsledare.
FM revisorsutbildning eller likvärdig utbildning.
Flerårig erfarenhet av regelstyrd verksamhet.  
Erfarenhet av att leda större projekt och-/eller komplexa verksamheter

 

Meriterande:

Flerårig erfarenhet som kvalitetschef.
Utbildning och erfarenhet av regler för militär eller civil luftfart.
Fördjupningskurser inom kvalitetsområdet exempelvis Black-belt, Green-belt och Leanledarutbildning.
Erfarenhet av och god kunskap och förståelse för militär luftfart.
Erfarenhet av arbete i statlig förvaltning.
God kunskap om försvarsmaktens ledningssystem och ledningsprocesser.
Utbildning och erfarenhet av arbete med verksamhetssäkerhet exempelvis SafetyManagement Systems (SMS).
Grundläggande juridisk utbildning.
Goda kunskaper i MS Excel, MS Sharepoint, Minitab och förståelse för databashantering

 

Personliga egenskaper:

För tjänsterna krävs att du är en självgående och handlingskraftig person, du är väl bevandrad inom kvalitetsområdet och kan definiera vad som är viktigt för verksamheten. Du har en utvecklad analytisk förmåga, är noggrann, kommunikativ och fungerar väl i samarbetet med andra. Inom ditt område är du trygg, du leder kvalitetsarbetet och säkerställer att framdrivning och rapportering sker korrekt och i tid.

 

Vi erbjuder dig

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningsskor och startavgifter.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.

 

Övrigt:

Befattningsnivåer: Civil befattning.

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Arbetsort: Uppsala.

Tillträde: Snarast. 

 

Upplysning om tjänsterna kan lämnas av:

Överste Dennis Hedström, Chef Flygstaben, 073-143 60 22.

 

Fackliga företrädare:

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin

Försvarsförbundet OFR/S, Christina Sonberg

SACO FM, Borka Hedlund Medjed

SEKO, Hans Rengren

 

Samtliga nås på Försvarsmaktens växel på tel 08-788 75 00.

 

Varmt välkommen med din ansökan senast 2022-05-29.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 28 april 2022
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Flygstaben
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-05-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan