Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten söker jurist

Om tjänsten

Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.

Vill du arbeta med att förbättra Försvarsmaktens säkerhetsskydd? Sök då tjänsten som jurist vid Musts säkerhetskontor. Säkerhetsskydd ligger högt på samhällsagendan och vår kompetens på området är mycket efterfrågad. Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsperiod då vikten av att öka säkerhetsskyddets motståndskraft är högt prioriterad.

Sektionens ansvarsområden omfattar bl.a. juridik inom militär säkerhetstjänst och försvarsunderrättelseverksamhet, säkerhetsskydd, personuppgiftsbehandling och internationella säkerhetsskyddsavtal. Uppgifterna som löses vid sektionen utgör ett stöd till Must i sin helhet och Försvarsmaktens förband.

Om enheten

Säkerhetskontoret vid Must leder och utvecklar Försvarsmaktens säkerhetsskydd och stödjer utvecklingen av den militära säkerhetstjänsten, försvarssektorns säkerhetsskydd och totalförsvarets signalskydd. Säkerhetsskyddstjänsten arbetar förebyggande så att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet inte röjs. Den arbetar också så att endast personer som är pålitliga utifrån säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Organisatoriskt tillhör Must till Försvarsmaktens Högkvarter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är varierande och består bl.a. av att utarbeta och föredra förslag till myndighetsbeslut och remissyttranden, stödja handläggningen av tillsyns- och samrådsärenden samt i övrigt stödja verksamheten i juridiska frågor kopplade till säkerhetstjänsten och försvarsunderrättelseverksamheten. Ytterligare en uppgift är att medverka i arbetet när Sverige träffar internationella säkerhetsskyddsavtal.

Du kommer vidare att stödja verksamhetens hantering av personuppgifter enligt lagen om behandling av personuppgiften vid Försvarsmakten, bl.a. genom framtagandet av rutiner och utbildningar. Tjänsten omfattar regelverksarbete såsom utformning av interna bestämmelser och föreskrifter. De flesta arbetsuppgifterna har relation till säkerhetsskyddstjänsten i Försvarsmakten och de regelverk som omgärdar den.

Kvalifikationer

 • Juris kandidatexamen/juristexamen (180 poäng/270 högskolepoäng).
 • Erfarenhet av kvalificerat självständigt juridiskt arbete vid t.ex. domstol, Regeringskansliet, statlig myndighet eller advokatbyrå

Meriterande

 • Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsjuridik samt offentlighet och sekretess
 • Erfarenhet av att arbeta vid tillsynsmyndighet eller med tillsynsfrågor
 • Kunskap om systematiskt informationssäkerhetsarbete och digitaliseringsfrågor
 • Erfarenhet av Försvarsmakten eller försvarssektorn

Personliga egenskaper

Du har hög integritet, en väl utvecklad kommunikationsförmåga samt är utåtriktad och trygg i din roll som jurist. Arbetet ställer höga krav på leverans, vilket förutsätter att du har en god förmåga att självständigt organisera ditt arbete och att arbeta parallellt med flera ärenden. Du gillar utmaningar, är engagerad och stimuleras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du har förmåga att bygga nätverk och entusiasmeras av mötet med människor i olika sammanhang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Arbetsort är Stockholm och tillträde sker enligt överenskommelse.

Upplysningar

Frågor om befattningen eller rekryteringsprocessen kan mejlas till: hkv-rekrytering-must@mil.se, vänligen skriv ”Jurist” i ämnesraden.

Fackliga företrädare

Fackliga representanter är Camilla Robertsson för SACO, Björn Blomberg för OFR/O, Katarina Kruse för SEKO samt Maria Ekelund för OFR/S. Samtliga nås via 08-788 75 00 (vxl).

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-29. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 maj 2022
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten - MUST
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-05-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan