Sektionschef för Planerings-och HR sektionen (OR 8) till Södermanlandsgruppen (Strängnäs)

Om tjänsten

Om tjänsten

Södermanlandsgruppen (SLG) är en utbildningsgrupp med huvudsakligt ansvar att planera och genomföra utbildningar och övningar med Södermanlands hemvärnsbataljon samt att utgöra administrativt och logistiskt stöd till bataljonen.

SLG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperad i Strängnäs.

Som chef för plansektionen ansvarar du för att sammanhålla utbildningsgruppens verksamhetsplanering och resultatredovisning samt det administrativa stödet till bataljonen inom HR och rekryteringsfunktionen jämte kontakter med frivilligorganisationerna och HvSS.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

· Personal-, arbetsmiljö- och ledningsansvar för sektionens personal
· Leder sektionens verksamhet (rekryteringsverksamhet mot 27.hvbat, HR handläggning, administrativt stöd, ekonomi- och verksamhetsuppföljning, planering och budgetering)
· Ansvarar för och samordnar enhetens och bataljonens planering och budgetering av verksamhet B-B+1-3
· Samordnar uppföljning och redovisning i form av månads-, kvartals-, delårs- och årsredovisningar.
· Stödjer SLG och 27.hvbat beredskaps- och insatsplanering.
· Stödjer med handläggningen av förbandsutvecklingsplaner
· Stödjer årlig krigsförbandsvärdering i samverkan med C 27 hvbat

Krav

· Svensk medborgare
· Specialistofficer (För sökande OF innebär ett tillträde omgallonering till OR).
· B-körkort
· Godkänd säkerhets- och registerprövning
· God förmåga att planera, dokumentera samt samordna planering, budgetering och uppföljning i system PRIO inom ramen för Försvarsmaktens verksamhetsledningsprocess.
· Dokumenterad erfarenhet av arbete som chef med personalansvar.

Meriterande kvalifikationer:

· God administrativ förmåga.
· God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
· Hög social kompetens och samarbetsförmåga.
· God förmåga att leda arbetsgrupper.
· God färdighet i system PRIO och i OFFICE.
· Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer.

Personliga egenskaper:

Du har goda ledaregenskaper
Du är kommunikativ och utåtriktad och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är ansvarsfull, noggrann och lojal, social med god samarbetsförmåga.
Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund, allas lika värde.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Övrig information:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetsorten är Strängnäs men tjänstgöring på andra orter inom mellersta militärregionen sker regelbundet.
Tjänsten innebär viss helg- och kvällstjänstgöring.

Tjänstgöringsgrad: Heltid.

Tillträde: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Övlt Mikael Smedin, 0733-64 19 81

Ansökan och urvalsprocess

Till ansökan bifogas (i PDF-format) CV med referenser och personligt brev samt körkort (fram och baksida)
Urval sker löpande och vi kallar lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.

Facklig representanter:

Nås via växelnummer Livgardet: 08-584 540 00

OFR/O Stefan Morin
OFR/S Anders Hamrén
SACO Margareta Hessling
SEKO Thomas Klasson

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-10.

Ansökning till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta militärregionen (MR M) omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen. Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/mellersta-militärregionen/

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan att arbeta och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter i vår rekrytering.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 04 maj 2022
  • Plats: Strängnäs, Södermanlands län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-06-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan