Västra militärregionen söker Stabssjuksköterska

Om tjänsten

Västra militärregionen (MR V) är en egen organisationsenhet med produktionsansvar för hemvärnets krigsförband inom regionen. Den regionala staben är lokaliserad i Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och soldater samt civilanställda. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande. Chefen för MR V med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län.

Vi söker nu en
Stabssjuksköterska med placering vid MRV Stab/Logistikavdelningen (J4) i Skövde.
MR stabssjuksköterska ingår i Logistikavdelningen, J4, och deltar i avdelningens arbetsuppgifter inom ramen för militärregional produktions- och insatsledning. Avseende det försvarsmedicinska området arbetsleds befattningen av militärregionläkaren. Stabssjuksköterskan är chef för militärregional försvarsmedicinsk instruktörspool (MFI) med övergripande ansvar för befattningsutbildning och vidmakthållande av hemvärnets försvarsmedicinska personal. Deltar i det medicinska verksamhetssäkerhetsarbetet och ansvarar under den medicinske verksamhetschefen för läkemedels- och narkotikahantering, medicinteknisk utrustning, vårdhygien, riskanalyser, avvikelsehantering, delegeringsärenden, kompetenskontroller, medicinska bedömningar vid nyrekryteringar samt vid verksamhetsuppföljning.

 Krav:

 • Svenskt medborgarskap
 • B-körkort
 • Legitimerad sjuksköterska med väl vitsordad erfarenhet av kliniskt arbete. 

Meriterande:

 • Militär stabsutbildning
 • Reservofficer
 • Instruktörsutbildning inom relevanta medicinska områden.
 • Relevant militär kompetens.
 • Erfarenhet av arbetsledning. 

 Personliga egenskaper:

 • Är social och har lätt för att samarbeta internt och externt.
 • Strukturerad med god förmåga att se helhetsperspektiv.
 • Serviceinriktad med förmåga och vilja att leverera stöd.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:

 • Anställningsform: Civil anställningsform (OF-SK) kontinuerlig anställning (K). Provanställning kan komma att tillämpas.
 • Tjänstgöringens omfattning: 100%
 • Arbetsort: Skövde
 • Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
 • Lön: Individuell lönesättning


Vill du veta mer om befattningen kontakta Logistikchef (C J4),
Mj Jörgen Eliasson, 0500-46 50 00 (växel) alt jorgen.eliasson@mil.se

Fackliga representanter: Samtliga nås via växel 0500-465000

OFR/O, Göran Hjert
SACO, Charlotta Edman Torstensson
OFR/S, Helena Astanius
SEKO-F, Lola Ahlgren

Sista datum för ansökan: 2022-06-30

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 maj 2022
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Västra Militärregionen - MR V
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan