Chef utbildningsstödsektionen vid FMTS grundutbildningsbataljonstab

Om tjänsten

Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband  (1.Operativa logistikbataljon, 15.Brigadtekniska kompaniet och 25.Brigadtekniska kompaniet) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst,  förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad, Boden, Skövde och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU-kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Skövde, Kungsängen samt Boden.

För vår verksamhet i Halmstad  söker vi nu en chef  till utbildningsstödsektionen i bataljonstaben (FMTS Grundutbildningsbataljon).

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som chef Utbildningsstödsektionen är du CPA (Chef med personalansvar) och leder sektionens arbete. Sektionens huvudsakliga uppgift är att utveckla, planera och genomföra utbildning för såväl anställda som värnpliktiga vid grundutbildningsbataljonen. Sektionen består av företrädare för alla de olika tjänsteinriktningar som finns vid de operativa logistikbataljonerna, exempelvis Teknisk tjänst, Transporttjänst och Förarutbildning. Du leder och samordnar deras arbete.

Sektionen ansvarar även för drift de bataljonsledningssystem som inte nyttjas för grundutbildning innevarande år. Under grundutbildningsbataljonens pågående uppbyggnad är analys av kompetensbehov vid olika skeden, följt av utbildningar mot dessa behov en fokusuppgift för sektionen. Du deltar aktivt i bataljonsstabens arbete med bedömande, beredningar, orderskrivningar samt vid ledning av bataljonens underenheter.

 

Kvalifikationer

 • Officer OR8.
 • Godkänd säkerhetsprövning.
 • Körkort B.

Meriterande

 • Arbetslivserfarenhet inom militär logistik och/eller teknisk tjänst.
 • Arbetslivserfarenhet från soldatutbildning vid kompani.
 • Arbetslivserfarenhet som lärare vid militär skola och väl insatt i utbildningssystemet.
 • Erfarenhet av att arbeta i de administrativa IT-stödsystemen PRIO och VIDAR.
 • Tidigare erfarenhet som CPA i FM.
 • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift.
 • Internationell tjänstgöring.
 • Militärt förarbevis.
 • Körkort C/CE.

 Personliga egenskaper

Att vara chef vid utbildningsstödsektionen innebär att du måste ha omdöme, kunskap och empatisk förmåga att fatta egna beslut. Du måste ha ett gott ordningssinne, vara väl strukturerad samt ha en god förmåga att tidigt se vilka behov som efterfrågas.

Personalen vid bataljonen kännetecknas för sin vilja att bidra och stödja med militär logistik var än Försvarsmakten genomför verksamhet. Vår inställning är att vi vill och kan lösa alla uppgifter. Inom bataljonen värdesätter vi en öppen attityd där lyhördhet och delaktighet är en självklarhet.

FMTS och Grundutbildningsbataljonen vill ta tillvara de kvalitéer som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Det är centralt att du naturligt agerar inom ramen för Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

 

Övrigt
Anställningsform: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse


Upplysningar om befattningen
Övlt Caroline Norenborg, C FMTS GU-bataljon.
Tel: 035-266 20 00 (vxl).

Göran Persson, Chef utbildningsstödsektionen vid FMTS GU-bataljon.
Tel: 035-266 20 00 (vxl).


Information om rekryteringsprocessen
Sofia Jönsson, HR-generalist FMTS GU-bataljon
Tel: 035-266 20 00 (vxl)

 

Fackliga företrädare

HSOF: Anders Norén

OFR-S: Roland Kramer

SACO: Nermina Dzanic

SEKO: Jörgen Stehn

Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00

 

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-05-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 maj 2022
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-05-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan