Arméstaben TVK Mark Produktionsledare

Om tjänsten

Arméstaben Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) söker produktionsledare Enköping

 

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor. Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska.

Rekryterande sektion

TVK Mark ingår som en sektion i Arméstabens Stödavdelning. Inom Södavdelningen sker tät kommunikation främst med materielsektionen som ansvarar för anskaffning av materiel och Teknisk chef armé som ansvarar för materielens konfiguration och systemsäkerhet. TVK Mark ansvarar det sammanhållna vidmakthållandet av markmateriel inom Försvarsmakten.

TVK Mark

TVK Mark leder och följer upp vidmakthållande av materielsystem inklusive drift och underhåll för all materiel som lyder under Arméchefens materielområdesansvar. Externa relationer utanför Arméstaben tillhör det normala och vanligtvis med andra delar av Försvarsmakten, och andra myndigheter så som Försvarets materielverk eller med civila leverantörer. TVK Mark består av flera underordnade detaljkontor med i dagsläget drygt 60 medarbetare på 10 arbetsorter i landet. För att kunna ta det sammanhållna vidmakthållandeansvaret som följer av FM tillväxt kommer TVK Mark inom de närmaste åren växa till över 100 medarbetare.

Om tjänsten

Du arbetsleds direkt under C TVK Mark och kommer arbeta med TVK Mark påbörjade tillväxt inom ett utvecklat ansvar för ett sammanhållet vidmakthållande. Du kommer ha stort ansvar och förväntas arbeta självständigt inom flera produktionspåverkande processer så som organisationsutveckling, rekryteringar och verkstadsproduktion. Inom organisationsutveckling förväntas du stödja stf C TVK Mark, som är placerad i Skövde, i det interna arbetet med att optimera organisationen i olika skeden av pågående tillväxt. Inom rekryteringsområdet förväntas du företräda C TVK Mark gällande inriktningar och uppföljning av rekryteringar vilket innebär mycket samverkan med detaljchefer. En av sektionens kärnverksamheter omfattar beställning och uppföljning av materielunderhåll vid FM markverkstäder vilket är en mycket omfattande och komplex produktion som kräver både systemförståelse på övergripande nivå och specifika detaljkunskaper. Detta innebär att du bör vara väl insatt i Försvarsmaktens materielprocesser och samtidigt förstå verkstadsproduktion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Sammanhåller TVK Mark tillväxt inom tilldelade ramar
 • Stödjer C TVK Mark i sektionens lösande av uppgifter
 • Ingår i C TVK Mark stor ledningsgrupp
 • Stödjer ledning och uppföljning av verksamheter
 • Stödjer och/eller leder planering och utveckling av organisation och personal

Kvalifikationer

 • Mycket goda kunskaper om FM materielprocesser
 • Erfarenheter från materielunderhållsfrågor i flera befattningar på stabsnivå eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • God förmåga att arbeta i PC, framför allt i Microsoft Office applikationer
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Körkort lägst klass B

Meriterande

 • Erfarenheter från ledande befattning inom FM materielunderhållsorganisation
 • Erfarenheter från central stab, inom områdena materiel och logistik
 • Erfarenhet från befattningar inom materielunderhållsproduktion
 • Har tidigare arbetat med logistik, materielunderhåll och teknisk tjänst inom FM
 • Arbetat med planering och kravställning  och uppföljning i flera tidsperspektiv
 • Erfarenhet av rekrytering och inskolning av personal

Personliga egenskaper

Du som söker har mycket god samarbetsförmåga och är van att hantera många kontaktytor. Du är lyhörd, handlingskraftig och klarar av att arbeta under press. Rätt person är självständig, initiativrik och drivande. Du har en hög social kompetens och har lätt för att bygga ditt kontaktnät. Du kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.

Övrigt

Befattningsnivå: C

Lön: Individuell lönesättning enligt FM kollektivavtal.

Anställningsform: Tillsvidare

Arbetsort: Enköping

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Resor, främst inom Sverige, ingår i tjänsten.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 maj 2022
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2022-05-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan