Ledningsregementet söker Huvudhandläggare EXONAUT vid Träningsavdelningen vid Ledningsstridsskolan

Om tjänsten

LedSS är en försvarsmaktsgemensam skola vars huvudsakliga uppgifter är att utveckla och implementera system och metoder för ledning på operativ ledningsnivå. Dessutom är avdelningens uppdrag att utbilda och träna staber/officerare från hela försvarsmakten avseende ledning och stöd till ledning av militära operationer.

Här övar individer i tillfälligt sammansatta övningsorganisationer, såväl insats-organisationens skarpa staber som deras betjäningsförband. En central mål-grupp är personal som ska utöva ledning vid internationella krishanterings-insatser.

Ledningsträningsavdelningen ansvarar för övningar på operativ och taktisknivå, samt har helhetsansvaret för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av ledningsträning inom LedR. Som medarbetare vid avdelningen arbetar du därför med personal med teknisk och taktisk/operativ spetskompetens.

Om tjänsten:

Du kommer som medarbetare vid ledningsträningsavdelningens planerings-sektion förbereda och stödja planering, genomförande och utvärderingar av både nationella och internationella ledningsträningsövningar. Arbetets huvudsakliga uppgift är att  delta i ett projektteam som driver och skapar förutsättningarna för att öva på operativ nivå.

Som huvudhandläggare EXONAUT kommer du att konfigurera systemet inför varje övning och därefter stödja övningsledningen med att in-datera, använda och utvärdera övningen genom systemet EXONAUT. Ditt arbete handlar mycket om att vara länken mellan övningsledningen och operatörerna som använder dem.

 

Formella kunskapskrav:

 • Svensk medborgare med godkänd registerkontroll
 • Relevant Civil högskoleexamen
 • God förmåga att arbeta i projektform nationellt och internationellt
 • Goda engelskakunskaper i tal och skrift

Meriterande:

 • God förståelse avseende Försvarsmakten
 • Goda kunskaper om genomförande av större ledningsövningar
 • Erfarenheter avseende portalarbete.
 • Genomförd värnplikt eller kombattantutbildning
 • God förmåga att planera och bidra till lösningar för att möjliggöra övningar.
 • Goda kunskaper i att som stöd till FM tillståndsavdelning underlätta för utländska övningsdeltagare att kunna medverka i LEDSS internationella övningar.

Personliga egenskaper:

 • En utpräglad förmåga att jobba såväl självständigt som i grupp.
 • God förmåga att ingå i eller att leda en tillfällig arbetsgrupp bestående av individer inom avdelningen, men även från andra organissationer inom och utom Försvarsmakten.
 • Du behöver vara lyhörd och drivande mot avdelnings samarbetspartners.
 • Ledningsträningsavdelningen vid LedSS är ständigt under utveckling och införande av nya metoder och ny teknik är en del av vardagen. Teknikintresse och viljan att lära sig nya saker i syfte att var med och utveckla verksamheten är en självklarhet för dig.

Anställningstyp:

Civil tillsvidareanställning med placering i Enköping. 40 timmars arbetsvecka och flextidsavtal, individuell lönesättning tillämpas. Säkerhetsprövning med registerkontroll mot befattningskrav kommer att genomföras före anställning. Tjänsten omfattar övningsverksamhet under kvällar och helger, tjänsteresor in-och utrikes samt krigsplacering. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.

Anställningsort:

Enköping

Tillträde: Aug 2022 eller efter överenskommelse.

Kontaktpersoner:

För upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen kontaktar du:

Chefen för Träningsavdelningens planeringssektion,

Överstelöjtnant Tomas Dahlmark, tfn: 070-302 76 51

tomas.dahlmark@mil.se

 

Fackliga kontaktpersoner:

Lokala fackliga kontaktpersoner är:

OFR/O – Magnus Johansson

OFR/S – Clarence Arnstedt

SEKO – Christian Hedberg 

SACO-S – Carl-Johan Pettersson


Samtliga nås via växeln 0171-15 70 00.

Sista ansökningsdag:

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 maj 2022
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-05-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan