13. Säkerhetsbataljon söker GSS/K till logistik- och ledningsfunktionerna

Om tjänsten

 

13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljon säkerhetshotande verksamhet.

13. Säkerhetsbataljon verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi motverkar de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism

Stab- och trossplutonen är bataljonens resurs avseende ledning & logistik, & består förutom plutonsledning av en chefsgrupp, ledningspatruller, underhållspatruller, sjukvårdspatruller & driftstödsgrupp. Plutonen har till uppgift att understödja säkerhetsoperationer med sina förmågor inom ledning och logistik.

Just nu söker bataljonen soldater & gruppbefäl till logistik & ledningsfunktionerna.

Tjänster som rekryteras:

 • Ledningssoldater
 • Stabsassistenter
 • Trossoldater
 • Mekaniker
 • Gruppbefäl

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Ledningssoldaten ingår i en ledningsgrupp om sex till åtta soldater. Gruppen har till uppgift att upprätta och betjäna ledningsplats. Ledningssoldaten ansvarar för ledningsplatsens yttre tjänst, exempelvis drift & underhåll av ledningsplatsen samt upprättande & betjäning av sambandscentralen.

Meriterande:

 • Godkänd befattningsutbildning som ledningssoldat
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, TLSV
 • Erfarenhet av arbete med kryptto & sambandssystem, MGL, MGSI, RA1512

Stabsassistent ingår i en ledningsgrupp om sex till åtta soldater. Gruppen har till uppgift att upprätta och betjäna ledningsplats. Stabsoldaten ansvarar för ledningsplatsens inre tjänst, exempelvis kart- och expeditionstjänst.

Meriterande:

 • Godkänd befattningsutbildning som stabssoldat/stabsassistent
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, TLSV
 • Erfarenhet av arbete med arkivering & expeditionstjänst

 

Trossoldaten ingår i en underhållspatrull om fyra soldater. Underhållspatrullerna understödjer bataljonen med förnödenhetsförsörjning & transporter av materiel & personal.

Meriterande:

 • Godkänd befattningsutbildning som trossoldat, underhållssoldat eller transportsoldat.
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, TLSV

 

Mekanikern ingår i en driftstödsgrupp om sex till åtta soldater. Driftstödsgruppen har till uppgift att understödja bataljonen med omhändertagande, skadeklassning & reparationer av bataljonens ingående fordons- och materielsystem.

Meriterande:

 • Godkänd befattningsutbildning som hjulfordonsmekaniker, elmekaniker eller sambandsmekaniker
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, TLSV
 • Dokumenterad erfarenhet av civilt arbete som mekaniker

 

Gruppbefälet leder någon av Stab- och trossplutonens ingående grupper & patruller som chef eller ställföreträdande chef. Gruppbefälet ansvarar förutom att leda sin grupp vid övning eller insats för underhåll av gruppens materiel samt för planering & genomförande av vidmakthållande utbildning för den egna gruppen.

Meriterande:

 • Godkänd befattningsutbildning som gruppbefäl inom ledning, underhåll eller teknisk tjänst
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, TLSV

  Kvalifikationer för samtliga befattningar

 • Körkort B.
 • Genomförd värnplikt eller GU med godkända betyg.

 

Personliga egenskaper

Vi ser att du som sökande är en trygg och prestigelös individ. Du trivs bra med att arbeta i såväl större grupper som enskilt och är serviceinriktad. Du är lyhörd och känner ett ansvar för både din egen och dina kollegors utveckling och välmående. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt


Tidsbegränsad anställning, heltid med 6 månaders provanställning
Arbetsort Kungsängen
Tillträdesdatum 22-08-15

Anställningsprocessen innefattar bland annat intervju, fystester samt arbetsprov och det genomförs under v.224 i Kungsängen på Livgardet. Separat kallelse med ytterligare information kring vilken dag du kallas kommer att skickas ut inför testveckan.

 

Upplysningar om befattningen
Lt Fredrik Törnell, 08-584 540 00

Information om rekryteringsprocessen
Personalgeneralist Ida Hyppel, LG-13sakbat-rekrytering@mil.se

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Tomas Klasson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2022-05-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 maj 2022
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-05-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan