HR-analytiker sökes till HKV LEDS PERS Plan, vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning

Om tjänsten

Personalavdelningens Planeringssektion vid Högkvarterets Ledningsstab

Om arbetsplatsen:
HKV LEDS PERS Plan är idag en sektion vid LEDS PERS och utgör därmed en del av FM högsta ledningsnivå. Personalavdelningen vid Ledningsstaben leds av Försvarsmaktens personaldirektör (PERSDIR) som bl.a. leder och reglerar Försvarsmaktens personalförsörjning och personaltjänst. Arbetsplatsen är nu Gärdet, Östhammarsgatan 68. Pågående omstrukturering inom Högkvarteret med ingående i försvarsstab gör att organisationen förändras vid årsskiftet och den fysiska arbetsplatsen kan komma att byta plats, men bedöms kvarstå i Stockholmsområdet.

Sektionen består f.n. av 12 medarbetare som utgörs av officerare, civilanställd personal och därtill operationsanalytiker ur FOI. Denna blandning av kompetenser är en förutsättning för att metodmässigt kunna hantera olika aspekter av personalförsörjningsområdet.

Sektionens arbetsområden omfattar huvudsakligen uppföljning, planering och analys inom ramen för Försvarsmaktens strategiska och långsiktiga personalförsörjning. Till detta kommer sakkunnigt stöd och samordning inom bl.a. humanforskning, systemfrågor, författningsstöd och utformning av interna regelverk. Arbetet vid sektionen bedrivs framåtriktat med fokus på analys och med syftet att kunna bidra med kvalitetssäkrade underlag och rekommendationer för beslutsfattande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 
Arbetsuppgifterna för den aktuella tjänsten utgörs huvudsakligen av att både enskilt och tillsammans med medarbetare inom sektionen leda och genomföra analyser inom ramen för sektionens verksamhetsområde. Att ta ut, sammanställa och värdera personalrelaterad statistik ur PRIO utgör en omfattande del av arbetet. Arbetsuppgifterna innebär också ett ansvar för utveckling av analysmetoder och rapporter i PRIO. Arbetet innebär generellt relativt omfattande samverkan och samarbete, främst med olika aktörer inom HKV. Att bedriva utbildning i personalrapporter och metoder kan förekomma i arbetet.

Resor genomförs i begränsad omfattning. Det kan dock förekomma perioder med mer reseverksamhet.

Kvalifikationer och egenskaper:

 • Relevant PA/HR-utbildning eller erfarenhet samt kunskap om personalförsörjningsfrågor på lokal eller central nivå i Försvarsmakten (eller likartad organisation).
 • Erfarenheter av att ta fram HR-rapporter i PRIO.
 • Goda kunskaper i Excel.
 • Förståelse för personalförsörjningens betydelse i Försvarsmakten.
 • Förmåga till analys och helhetssyn, i kombination med förståelse för detaljer.
 • Arbetet ställer krav på såväl lojalitet som integritet samt att man står bakom och kan leva upp till Försvarsmaktens värdegrund.
 • God social- och samarbetsförmåga
 • Förmåga att sammanställa och presentera resultat såväl muntligt som skriftligt.

Meriterande:

 • Erfarenhet som expertanvändare i PRIO
 • Förståelse för statistik och tolkning av beräkningsresultat.
 • Erfarenhet i rollen som personalchef, HR-specialist, eller inom personalekonomi eller annan HR-befattning inom FM.


Övrigt:
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till 2023-02-15. Organisations- och bemanningsarbete pågår nu i samband med utformning av försvarsstaben vid Högkvarteret. En möjlighet för en tillsvidareanställning kan finnas från 2023-01-01.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
C LEDS PERS Plan, överste Peter Tagesson eller Birgitta Nilsson.
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00

Fackliga representanter vid HKV:
OFR/O, Arne Nilsson
OFR/S, Kjell Tetzlaff
SACO, Camilla Robertsson
SEKO, Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00

Sista ansökningsdag:
Välkommen med din ansökan senast 2022-06-03. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.  

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 maj 2022
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-06-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan