JOCAT - IRAK09

Om tjänsten

 

JOCAT - Directorate of military assistance group

Det Svenska bidraget i Irak utgörs i dagsläget av en styrka med uppgift att utbilda det Irakiska förvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot den militanta islamistgruppen IS framryckning.

 

Den multinationella insatsen, Operation Inherent Resolve (OIR), som genomförs i Irak verkar genom en koalition som leds av USA:s centralkommando i Tampa, Florida. Koalitionens militära plan för Irak syftar initialt till att hindra IS framryckningar genom att bland annat utbilda och träna försvarsstyrkor i Irak.

Sveriges bidrag sedan sommaren 2020 har varit att bemanna stabs- och rådgivningsbefattningar för att fortsätta utbilda och stödja de Irakiska försvarsstyrkorna.

Nu söker vi dig som är intresserad av att genomföra internationell tjänstgöring som JOCAT och representera en del av det Svenska bidraget i IRAK09.

 

Huvudsakliga uppgifter

De huvudsakliga uppgifterna kommer bland annat innehålla daglig interaktion med medlemmarna i staben där mycket fokus ligger främst i att upprätta varaktiga förbindelser mellan M3 och M5. Du kommer ha ständigt nära samarbete med Irakiska generalen och du kommer även stödja de Irakiska officerarna med krisbekämpningsfunktioner som är nödvändiga för att genomföra ISF-Operationer. Även vara ett stöd för M3 och M5 i koordinering och hur man bäst utnyttjar koalitionstillgångar. Du kommer även verka som senior Swede tillika samordnare för de svenska representanterna under insatsen.

 
Krav

-          Du skall vara officer eller reservofficer, lägst Major

-          Godkänt kompetensprov AK 5C samt pistol m/88

-          Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i både tal och skrift på engelska

-          God datorvana och administrativ förmåga

-          Uppfyller FM medicinska- och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insats

 

Meriter

-          Erfarenhet från tidigare stabsarbete på högre nivå

-          Tidigare genomförd internationell insats

-          Kunna uttrycka dig i tal och/eller skrift på arabiska.

 

Personliga egenskaper

I rollen som JOCAT krävs det att har förmåga att arbeta noggrant, strukturerat, självständigt och att du har lätt att komma in i nya sammanhang och miljöer. Vi ser att du är positiv, utåtriktad och har en naturlig relationsskapande personlighet och arbetar aktivt för att bibehålla och vårda dina kontakter inom ramen för ditt arbete. Du har lätt att förstå strukturer, arbetssätt och kulturer genom hela organisationen och anpassar ditt eget beteende efter behov. Vi ser att du har en mycket god samarbetsförmåga och kan agera flexibelt inför de situationer du ställs inför.

 

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.

 

Övrigt

Utbildning inför insats startar v.233 i Halmstad för att därefter fortsätta vid Livgardet och INT UTB E V234-236.

 

Insatsperiod är kvartal 1-2, 2023.

 

För upplysningar om rekryteringen kontakta:

Lv 6, G1.

G1-lv6@mil.se

 

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-12. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.

Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 maj 2022
  • Plats: Bagdad, Irak
  • Förband: Luftvärnsregementet – Lv 6
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-06-12

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan