Stabssjuksköterska

Om tjänsten

Du tillhör Norra militärregionens stab som är placerad i Boden.

Norra Militärregionen (MR N) stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande och hemvärnssoldater. Chefen för MR N med regionalstab leder underställda förband, samverkar med regionala aktörer, leder säkerhets- underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- taktisk chef som löser uppgifter inom regionen.

Befattningsbeskrivning

MR stabssjuksköterska är underställd logistikchefen MR/J4 och ingår i stabens försvarsmedicinska arbetsgrupp samt deltar i ingående arbetsuppgifter inom ramen för militärregional produktions- och insatsledning. Arbetsleds på det försvarsmedicinska området av militärregionläkaren.

Stabssjuksköterskan samverkar med instruktörspoolen inom militärregionen, och har ett övergripande ansvar för befattningsutbildning och vidmakthållande av hemvärnets försvarsmedicinska personal.

Deltar i det medicinska verksamhetssäkerhetsarbetet för läkemedels- och narkotikahantering, medicinteknisk utrustning, vårdhygien, riskanalyser, avvikelsehantering, delegeringsärenden, kompetenskontroller, medicinska bedömningar vid nyrekryteringar samt vid verksamhetsuppföljning.

KRAV

Kvalifikationer

 • Legitimerad sjuksköterska
 • Väl vitsordad erfarenhet av kliniskt arbete
 • B-körkort

Personliga egenskaper

Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och medarbetarskap, god stresstålighet och uthållighet samt god förmåga till improvisation. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE

 • Kunskap om Försvarsmaktens sjukvårdsmateriel
 • Militär stabsutbildning (gärna reservofficer)
 • Instruktörsutbildning inom relevanta medicinska områden
 • Erfarenhet av arbetsledning och utbildning
 • Goda kunskaper inom MS-Office

Övrigt

Befattningen är civil tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Militärregionen värdesätter de kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund och livserfarenhet. Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen. Tjänsteresor inom landet och inom region MR N förekommer.  Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

Tjänstgöringsort: Boden.

 

Upplysningar

För information om befattningen är du välkommen att kontakta:

Stabsläkare Gunnar Engström 072-232 06 39,

Chef J4 Mikael Hjulbäck 070-309 00 65 

 

För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:

HR-generalist Emma Sundqvist 0921-34 98 96

 Angivna kontaktpersoner kan nås under v.23 - 25

 

Notera

Urval och intervjuer påbörjas i mitten augusti.

Fackliga representanter, vilka nås via Försvarsmaktens växel 0921-34 80 00:
Seko FM Margareta Ryding
Försvarsförbundet Jessica Wuopio
OFR/O Malin Scharffenberg Kahlke

Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2022-07-24.

Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.

 

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 juni 2022
 • Plats: Boden, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Norra Militärregionen - MR N
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-07-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan