Utbildningsofficer (OF 1-2) till Livgardesgruppen (Kungsängen)

Om tjänsten

OM TJÄNSTEN

Livgardesgruppen (LGG) är en utbildningsgrupp med ansvar för att planera och genomföra verksamhet med fyra hemvärnsbataljoner (23. Hvbat – 26. Hvbat). Bataljonerna består av en bataljonsstab, ledningspluton, två insatskompanier och ett bevakningskompani. Utöver dessa underenheter ansvarar Livgardesgruppen för att utbilda ett hemvärnsunderrättelsekompani, en trafikpluton, en flyggrupp och en regional ledningspluton (fristående enheter).

Livgardesgruppen tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperat i Kungsängen.
Som utbildningsofficer ingår du i utbildningssektionen.

Utbildningsgruppen ansvarar även för logistikstöd och administrativt stöd till hemvärnsbataljonen.

Vid Livgardesgruppen finns möjlighet att i god tid identifiera när huvudverksamheten skall genomföras (övningar och kurser) varför det finns goda möjligheter för vår personal att planera familjelivet, egen kompetensutveckling samt fysisk träning. Vid perioderna mellan övningar finns goda möjligheter att nyttja flexibel arbetstid. Vid Livgardesgruppen ges möjlighet att som utbildare öva sig i att planera både mindre- samt större övningar (grupp till bataljon) med låg till hög grad av komplexitet, vilket vi tror gynnar den personliga utvecklingen och kan vara meriterande för eventuell nivåhöjande utbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Handledare för tilldelad hemvärnsbataljon med ansvar för uppföljning av bataljonens kompletterande utbildning (KU). Du beställer materiel, övningsterräng mm för tilldelad bataljons KU.

• Kontrollerar och godkänner övningsplaner för tilldelad bataljon.

• Planerar tilldelad bataljons övningar i samråd med bataljonschef.

• Handlägger bataljonens ärenden gentemot Livgardesgruppen och lottar dessa vidare inom Livgardesgruppen.

• Kan komma att dagligen verksamhetsleda upp till tre medarbetare med uppgift att stötta tilldelad bataljon (innebär ej arbetsgivaransvar).

• Planera och genomföra utbildning av hemvärnssoldater- och befäl vid övningar och utbildning.

• Planera och genomföra utbildning inom ramen för hemvärnsbataljons (kompanis-, plutons- och grupps) strid.

• Som skjutledare planera och genomföra utbildning med skarp ammunition omfattande grundläggande skjututbildning och FUSA.

• Planera och genomföra utbildning av hemvärnsförbandens chefer (stridsteknik och taktik).

• Utvärdera och utveckla utbildningsmetoder och pedagogik gentemot hemvärnsförbanden.

Krav

• Svensk medborgare.

• Yrkesofficer (OF).

• B-körkort.

• Godkänd säkerhets- och registerprövning.

• God fysisk förmåga.

• Grundläggande utbildning i markstrid på grupp- och plutonsnivå.

• Faktisk kompetens skjutledare skjutbana samt skjutledare stridsskjutningar.

• God förmåga att planera och genomföra övningar.

Meriterande kvalifikationer

• Erfarenhet av befattning vid förband med till exempel inriktning mot säkerhetsförbands-, markstrids- eller spaningstjänst.

• God administrativ förmåga.

• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

• Hög social kompetens och samarbetsförmåga.

• Förmåga att leda arbetsgrupper.

• Färdighet i system PRIO, Microsoft Office samt intranätet emilia (samarbetsyta) och dokumenthantering i VIDAR.

• Militärt förarbevis på PB8, personbil, minibuss och SPRINT.

• Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer.

• Erfarenhet av bataljonssystemet (både markstrid, funktioner och stabsarbete).

Personliga egenskaper

Det här är jobbet för dig som jobbat några år på trupp. Du känner att du vill ta steget från att bara utbilda nya rekryter år efter år till att istället utveckla soldater och förband mer långsiktigt.  
Du gillar att stå mitt ute i verksamheten under övningar men förstår också att en bra övning kräver noggrann planering och administration. Du är en kommunikativ person som tycker om att skapa nya kontakter. Du ser det också som en positiv utmaning att jobba med olika typer av soldater och människor samt har ett situationsanpassat förhållningssätt.

För att bli bra som utbildningsofficer inser du också att du måste vara duktig på det som du lär ut och du kompetensutvecklar gärna dig själv genom att till exempel träna skytte.
Du är säkerhetsmedveten ur både ett säkerhetsskydds- och verksamhetssäkerhetsperspektiv. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt. Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Som del av utbildningssektionen är du en god kamrat. Du är ansvarsfull, noggrann, lojal och social samt har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Är du före detta yrkesofficer inom trupptjänst är du också välkommen att söka tjänsten. Dock bör det inte ha gått alltför många år sedan du senast hade kontakt med Försvarsmakten.

Övrig information

Anställningen är en tillsvidareanställning.
Provanställning kan komma att tillämpas. 
Arbetsorten är Kungsängen men tjänstgöring på andra orter inom Mellersta Militärregionen kan komma att ske.
Tjänsten innebär under vissa perioder helg- och kvällstjänstgöring.

Tjänstgöringsgrad: heltid.

Tillträde: efter överenskommelse.

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: mj Jamal Skoog, sektionschef utbildningssektionen eller av fv Tommy Wikland, utbildningsgruppsförvaltare. Båda nås via växel 0500-46 50 00.

Ansökan och urvalsprocess

Till ansökan bifogas (i PDF-format) CV med referenser och personligt brev.  Bifoga även kopia på körkort (fram och baksida läsbart).
Urval sker löpande och vi kallar lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.

Facklig representanter

Nås via växelnummer Livgardet: 08-584 540 00

OFR/O Stefan Morin
OFR/S Anders Hamrén
SACO Margareta Hessling
SEKO Thomas Klasson

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-19.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 15 mars 2023
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-05-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan