Stockholms Amfibieregemente/ Bevakningskompaniet rekryterar IBSS-soldater

Om tjänsten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Bevakningskompaniet Stockholms Amfibieregemente bedriver bevaknings- och IBSS-tjänst inom Haninge Garnison samt i Stockholms skärgård. Tjänsten omfattar tjänstgöring i någon av förbandets garnisonsvakter, skjutfältsvakter, yttre tjänst som insatsberedd skyddsstyrka samt patrullering till lands och sjöss. Arbetet präglas av stor rörlighet och bedrivs i huvudsak som passtjänst med koncentrerad arbetstid och till del tjänstgöring med jour på arbetsplatsen.

Stockholms Amfibieregemente leder en manöverbataljon med heltids- och deltidsanställd personal samt en Utbildningsbataljon för rekrytutbildning. Förbandet är ett markstridsförband som förflyttas främst med stridsbåtar. På förbandet och dess övningsfält runt om i skärgården övar, tränar och utbildas förbandet mot att verka där vatten möter land; en skärgård, ett floddelta, en hamn.

Sökbara tjänster 

Bevakningssoldat ingående i InsatsBeredd SkyddsStyrka (IBSS)

Samtliga tjänster är OR1-3

Vem är du?

Rekryteringen riktar sig till dig som genomfört grundläggande militär utbildning på Stockholms Amfibieregemente eller annat förband samt rekryter under pågående grundutbildning vid Stockholms Amfibieregemente och andra förband.

KRAV
Militär grundutbildning markstrid.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Fysiska grundkrav motsvarande soldat i markstridstjänst, vilka kommer att testas i samband med urvalsprocessen.

Stor vikt kommer att läggas på bedömningen av individens personliga lämplighet för tjänsten.

MERITERANDE
Genomfört militär grundutbildning på Stockholms Amfibieregemente

Körkort klass B
Militära förarbevis fordon LPtgb och båtar N8/9

Pistol 88 block A och B
Genomförd militär grundutbildning i närtid

Godkänd och/eller gällande skyddsvaktsutbildning


VARAKTIGHET/ANSTÄLLNING
Heltidstjänstgöring/kontinuerlig tjänstgöring, 6 månaders provanställning, uppsägningstid 1-2 månader. 
Anställning som GSS/K (Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten)

TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse.

PLACERING
Stockholms Amfibieregemente
Haninge garnison

LÖN
Enligt avtal. 
Inplaceringslön 21850kr

Ansökan

Skicka in ansökan till: amf1-bevkomp@mil.se

DOKUMENT ATT BIFOGA DIN ANSÖKAN

 • Personligt brev
  ·         CV med referenser
  ·         Intyg på betyg och utbildningsbevis

Fackliga representant

OFR/O Michael Jarkö                           

OFR/S Björn Engren                              

SACO Fredrik Wilsson                           

SEKO Anders Rydberg                      

SISTA DATUM FÖR ANSÖKAN

2022-08-14, svar på ansökan ges löpande

Rekrytering kommer att ske löpande under aktuell tidsperiod.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen. Under 2023 kommer Amf 1 också få produktionsansvar för krigsförbandet 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 27 maj 2022
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-08-14

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan