3.hkpskv utlyser två befattningar som Uppdragsspecialist (US) HKP 15 GSS/K

Om tjänsten

Befattningen erbjuder

Uppdragsspecialist är en soldat i flygtjänst och tillhör en division som utbildar samt löser skarpa uppgifter. Helikopterbesättningarna som flyger HKP 15 består normalt sett av två piloter och en uppdragsspecialist. Tillsammans löser ni ett antal olika uppdragstyper vilket ofta sker i samverkan med andra enheter, exempelvis korvetter och helikoptrar.

Befattningen som Uppdragsspecialist ingår i ett krigsförband vilket innebär fysiska krav på att hålla sig insatsberedd såväl nationellt som internationellt.

Om enheten

3.Helikopterskvadron (3.Hkpskv) är uppdelad i stab, divisioner, flygunderhållskompanier samt flygmaterielkompani och inom skvadronen arbetarar både militär och civilpersonal.

Huvudsakliga arbetsuppgift

Under ett flyguppdrag kan du inneha olika roller:

Sensoroperatör - Systemkameror samt monterad TV/Värmekamera

Dörrskytt - Lavettmonterad kulspruta 58

Taktiskt stöd – Vara delaktig i den taktiska tillämpningen

Kabinansvarig - Ansvara för last och passagerare i helikoptern

Dirigering – Stötta piloterna verbalt vid landning i trånga skogspartier motsv.

Samband – Ansvarig för krypterat samband med andra enheter

Roller och uppgifter beror på typ av uppdrag och individens utbildningsnivå. Ett uppdrag innefattar ofta flera olika roller som skall lösas parallellt, t.ex. Samband och Sensoroperatör

Enskilda uppdrag:

Sjötrafikkontroll – Kontroll/Övervakning av trafik till sjös

Ytmålsspaning - Lokalisera och rapportera specifika fartyg

Ytstridsföretag (ASuW) – Spaning i samverkan med andra enheter

Ubåtsjakt (ASW) – Sensorspaning

Underrättelseinhämtning – Sensorspaning/dokumentering

I dessa uppdrag har du en viktig roll att fylla som individ i ett litet team där alla behövs för att uppgiften ska kunna lösas. Anställningen innebär beredskap under året för olika uppgifter, främst nationellt men även för internationell tjänst och uppdrag.

Krav

Körkort lägst behörighet B

Militär behörighet (Godkänd värnplikt eller grundutbildning)

Godkända enligt uttagning

Personliga egenskaper

Som ovan beskriver huvudsakliga arbetsuppgifter krävs det mycket av dig som individ för att jobba i besättning. Vi söker därför dig med god samarbetsförmåga, ödmjukhet, omtanke, självinsikt, högt säkerhetstänkande och sist men inte minst, en hög personlig färdighet. Dessutom bör du vara flexibel, drivande och kunna ta initiativ då tjänsten kan variera i intensitet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriter

Anställd som GSS eller haft en tidigare anställning som GSS i marinen

Sambandsutbildning

Utbildning på Ksp58

Militärt förarbevis minst personbil

God vattenvana

Tjänstgöring som gruppchef/stf gruppchef (OR4)

Stridssjukvårdarutbildning

Uttagning

Tjänsten föregås av ett antal olika uttagningar och tester. Mer information kommer att skickas till de som går vidare i processen.

Kontaktperson 3.Helikopterskvadron

Niklas Olsson, US HKP 15, 0457-47 23 47, niklas.1.olsson@mil.se

Fackliga representant

OFR/O Hans Lundgren

OFRO/S Helena Lemnell

SACO Anneli Helmersson

Seko Urban Hellqvist

Samtliga fackliga företrädare nås via växeln 0505-45 10 00

Lön

Lön enligt FM lönestruktur för GSS, som lägst 22 000kr.

Anställning

Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär 6 månaders provanställning om du inte redan är anställd i FM och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt obligatorisk utlandstjänstgöring

Ansökningsprocess

Urval och eventuell kallelse till tester sker löpande. Skicka därför in din ansökan snarast.

Tillträde

Beräknat startdatum är 6 april 2022. Första året kommer inledas med grundläggande besättningsutbildning och annan utbildning som i huvudsak genomförs i Ronneby

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-14

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 850 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 27 juni 2022
  • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2022-08-14

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan